LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Vyksta paraiškų priėmimas tikslinėms išmokoms neįgaliesiems gauti

2020 m. rugsėjo 1 – spalio 16 dienomis studentai, turintys negalią ir pageidaujantys gauti projekto “Studijų prieinamumo didinimas” teikiamas tikslines išmokas, kviečiami teikti paraiškas Valstybinio studijų fondo (toliau – Fondas) tinklalapyje.

Studentai, siekiantys gauti tikslinę išmoką, prašymus teikia elektroniniu būdu Valstybinio studijų fondo internetinėje svetainėje http://vsf.lrv.lt, pasirinkdami „Elektronines paslaugas“.

Fondo Stipendijų ir finansinės paramos informacinėje sistemoje (IS „Parama“) studentas jungiasi banko, kurio elektroninėmis paslaugomis naudojasi, prisijungimo duomenimis, pildydamas formą „Tikslinė išmoka 2020 m. rudens semestras“.

Tikslines išmokas (156 Eur per mėnesį) turi teisę gauti Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų studentai, turintys negalią, jei jie:

  • yra Lietuvos Respublikos arba kitų valstybių piliečiai ar asmenys be pilietybės, deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje,
  • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį,
  • aukštojoje mokykloje po negalios nustatymo studijuoja pirmą kartą (išskyrus atvejus, kai studentas, turintis negalią, nutraukęs studijas arba pašalintas iš aukštosios mokyklos, vėl pradeda studijuoti. Tikslinės išmokos neteikiamos už laikotarpį, už kurį buvo išmokėtos iki studijų nutraukimo arba pašalinimo iš aukštosios mokyklos dienos),
  • studijuoja pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą, pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą, pagal profesinių studijų programą; trečiojoje pakopoje (doktorantūroje); pagal trumpųjų studijų programą,

Pasibaigus pagrindiniam priėmimui, papildomi priėmimai rudens semestre vykdomi nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d. Papildomų priėmimų metu tikslinę išmoką pageidaujantys gauti studentai prašymus teikia kiekvieną mėnesį nuo to mėnesio 1 iki 16 dienos. Studentui, kuris kreipiasi dėl tikslinės išmokos papildomo paraiškų priėmimo metu, tikslinė išmoka skiriama tik likusiam semestro laikotarpiui.

Tikslinė išmoka skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kas mėnesį iki to semestro pabaigos, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos.

Tikslinės išmokos gavėjas privalo informuoti Fondą apie nutrauktas, sustabdytas studijas, akademines atostogas.

Studentai, turintys teisę į tikslinę išmoką, gali pretenduoti ir į Fondo teikiamą socialinę stipendiją.Daugiau informacijos suteiks

Valstybinio studijų fondo projekto „Studijų prieinamumo didinimas“ tikslinių išmokų konsultantė Asta Motiejūnienė, tel. (8-5) 205 3961, mob. 8 615 17312 , el. p. asta.motiejuniene@vsf.lt