LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Vyksta konferencija Suaugusiųjų švietėjų ir besimokančiųjų veiklos optimizavimo aspektai

Vyksta konferencija Suaugusiųjų švietėjų ir besimokančiųjų veiklos optimizavimo aspektai

Šiandien Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institute (Sportininkų g. 13, Klaipėda) vyksta konferencija „Suaugusiųjų švietėjų ir besimokančiųjų veiklos optimizavimo aspektai“. Konferencijos tikslas – moksliniame kontekste  išanalizuoti suaugusiųjų švietėjų ir besimokančiųjų veiklos optimizavimo aspektus.

KONFERENCIJOS TEMATIKA

  • Suaugusiųjų švietėjų profesionalizacijos procesas ir jo tobulinimo galimybės;
  • Suaugusiųjų švietėjų asmeninio efektyvumo plėtojimo aspektai;
  • Suaugusiųjų švietėjų didaktinė veikla: reali praktika, problemos poreikiai;
  • Suaugusiųjų švietimo veikėjų ir besimokančiųjų sąveika;
  • Neformalusis suaugusiųjų švietimas Lietuvoje;
  • Aukštųjų mokyklos dėstytojų akademinės veiklos galimybės ir  problemos;
  • Aukštosios mokyklos dėstytojo veikla mokymosi visą gyvenime idėjos kontekste;Konferencijos programa