LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
KU vyks diskusija „Klaipėdos regiono darnaus vystymosi perspektyva: inovacijų ekosistema“

Inovacijų ekosistemą sudaro tarpusavyje sąveikaujančios aukštosios mokyklos, verslo įmonės ir valstybės institucijos (savivaldybės), telkdamos pajėgas ekonominės ir socialinės raidos tikslams pasiekti bei užtikrinti gamtinių ekosistemų tvarumą regione. Europoje turime nemaža inovacijų ekosistemų veiklos pavyzdžių, analizuojamas jų indėlis į regionų plėtrą ir konkurencingumo didinimą. Klaipėdos regiono inovacijų ekosistemos suformavimas žymi naujo etapo pradžią Lietuvos aukštojo mokslo plėtotėje, technologinių ir socialinių inovacijų pagrindu integruojant regioninės politikos kryptis ir siekiant efektyvumo. Naujiems iššūkiams įgyvendinti prireiks nacionalinių, vietos savivaldos ir verslo bei Europos Sąjungos lėšų konsolidavimo, jų tikslingas planavimas ir valdymas yra ypatingai svarbus atsižvelgus į mažėjantį paramos biudžetą.

Inovacijų ekosistemos plėtotė neįmanoma be specialistų rengimo didesnę pridėtinę vertę kuriančioms darbo vietoms, atkreipiant dėmesį į racionalią aukštojo mokslo, profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą galimybių pusiausvyrą. Klaipėdos universiteto dvišalis bendradarbiavimas su strateginiais partneriais ir orientacija į kompleksines regiono problemas sukūrė inovacijų ekosistemos prielaidas, tačiau dabar reikia apibrėžti perspektyvias švietimo veiklos kryptis ir įsipareigojimus.

Kviečiame dalyvauti diskusijoje apie inovacijų vaidmenį regionų darniam vystymusi, susipažinti su Klaipėdos universiteto inicijuotos inovacijų ekosistemos koncepcija, aptarti jos raidos prioritetus Europos Sąjungos kontekste bei įvairių dalyvių – valstybės, verslo, švietimo institucijų lūkesčius.

Programa