LT   |   EN      Mano KU   |   
Vyko istorikų konferencija Nidoje
11-09-2018

Rugsėjo 7–9 d. Nidoje vyko Lietuvos karo istorijos konferencija „Karas ir visuomenė“, kurioje pranešimus skaitė šešiolika mokslininkų iš Klaipėdos, Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetų, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos ir Lietuvos istorijos instituto. Į konferenciją atvyko ir gausus klausytojų būrys, tarp jų virš 20 doktorantų iš kelių institucijų.

Konferencijoje plačiai diskutuota apie praeities įvykių panaudojimą informaciniuose karuose, aptartos baltų genčių ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės karybos bei poveikio visuomenėms problemos. Paskutinę konferencijos dieną analizuoti XX a. karų poveikio Lietuvos visuomenei klausimai.

Šiais metais konferenciją iš dalies rėmė Lietuvos kultūros taryba, suteikusi finansinę paramą Thomo Manno kultūros centro veiklai. Renginį parėmė ir Neringos savivaldybė. Tai yra praktinis Vakarų Lietuvos regiono savivaldos ir Klaipėdos universiteto bendradarbiavimo pavyzdys. Panašaus pobūdžio konferenciją Nidoje tikimasi surengti ir 2019 m.