LT   |   EN      Mano KU   |   
Viešasis konkursas dėl KU ilgalaikio materialiojo turto nuomos
09-11-2021

VšĮ Klaipėdos universitetas, įmonės kodas 211951150, adresas Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda, kviečia fizinius ir juridinius asmenis teikti paraiškas dalyvauti viešajame konkurse dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos.

INFORMACIJA KONKURSO DALYVIAMS:

  1. Turto nuomos objektas ir pradinis nuompinigių dydis:
  1. Nuomojamojo ploto naudojimo ypatumai – konkurse dalyvaujantis fizinis ar juridinis asmuo privalo atitikti reikalavimus, nurodytus viešojo konkurso sąlygose.
  2. Nuomojamo ploto paskirtis – išnuomoti nuomojamą plotą mokslinėms veikloms, kurių metų vykdomi projektai, paskaitos, praktikos. Gautos lėšos bus panaudotos studijų ir darbo aplinkos gerinimui.
    1. Numatoma nuomojamo ploto nuomos sutarties trukmė – 3 (treji) metai su galimybe pratęsti, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į išnuomotą turtą perėjimo kitam asmeniui ir ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui.
  1. Bendras nuomojamas plotas – 458,40 m². Pradinis 1 m² nuompinigių dydis – 4,8 EUR/m².
  2. Papildomos sąlygos – nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį moka komunalinius mokesčius, susijusius su nuomojamu turtu.

Fiziniai ar juridiniai asmenys, norintys dalyvauti valstybės turto nuomos konkurse paraiškas gali teikti iki 2021 m. lapkričio 19 d. (imtinai), adresu Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda, Klaipėdos universiteto miestelis, Rektorato pastatas, 102 kab., Ingai Marozienei užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašytas konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, nuomojamo turto pavadinimas ir adresas bei nuoroda „Turto nuomos konkursui“.

Pradinis įnašas lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, turi būti sumokėtas prieš atvykstant registruotis valstybės turto nuomos viešojo konkurso dalyviu banke AB DNB Bankas, sąskaitos Nr. LT 47 4010 0423 0142 1633. Pradinis įnašas bus įskaitomas į nuomos kainą. Konkurso dalyviams, nelaimėjusiems konkurso, pradinis įnašas grąžinimas. Pradinio įnašo dydis nuomojamam objektui pateiktas 1 lentelėje.

Komisijos posėdis turto nuomos laimėtojui nustatyti vyks 2021 m. lapkričio 23 d., 10:00 val., adresu Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda, Klaipėdos universiteto miestelis, Rektorato pastatas, 104 kab.

Papildoma informacija apie nuomojamą turtą ir viešo konkurso sąlygas teikiama tel.: (8-46) 398960 arba el. paštu: inga.maroziene@ku.lt

Konkurso sąlygos