LT   |   EN      Mano KU   |   
Vertinta, kaip KU įgyvendinama lygių galimybių politika
24-01-2019

Ekspedicija Baltijos regiono jūros mokslo institucijų lygių galimybių strategijos įgyvendinimo pažangai įvertinti

2019 m. sausio 17-18 dienomis Klaipėdos universitete lankėsi Ričardas Langlais – projekto „Baltic gender“ patariamosios tarybos vienas iš ekspertų, kurio specializacijos sritis – lyčių lygybės strategijų integracija įvairiose socialinėse srityse.

Siekdamas įvertinti kaip Klaipėdos universitete įgyvendinama lygių galimybių politika, ekspertas susitiko su rektoriumi Artūru Razbadausku, mokslo ir meno prorektore Rita Vaičekauskaite bei studijų prorektore Leta Dromantiene.

Pagrindinis eksperto vizito tikslas buvo įvertinti, kaip institucija yra pasirengusi užtikrinti lyčių lygias galimybes jūrinių tyrimų ir technologijų padaliniuose – Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institute bei Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultete.

Apie šiuose padaliniuose pradėtą įgyvendinti Lyčių lygybės įgyvendinimo veiksmų planą 2018-2023 metų laikotarpiui (toliau – Planas) ekspertas diskutavo su Jūros tyrimų instituto direktore Zita Rasuole Gasiūnaite, Plano rengėjomis: Jūros tyrimų instituto tarybos pirmininke Viktorija Vaitkevičiene, Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto dekane Rima Mickevičiene bei teisinį išsilavinimą turinčia projekto „Baltic Gender“ darbuotoja Aušra Bytautiene.

Diskusijų metu buvo pasidalinta gerąja projekto partnerių patirtimi, aptartos Plane numatytos priemonės, siekiami tikslai, problemos, su kuriomis susiduria mokslo ir studijų institucijos.

Eksperto kelionės maršrutas driekėsi per penkias Baltijos regiono valstybes, aplankant jose veikiančias jūros mokslo institucijas. Kelionę pradėjęs Lundo universitete LU (Švedija), ekspertas kelionę tęsė aplankydamas Helmholtz vandenynų tyrimų centrą Kylyje GEOMAR, Kylio Kristiano Albrechto universitetą KIEL-CAU, Kylio taikomųjų mokslų universitetą KIEL UAS, Leibnico Baltijos jūros tyrimų institutą Varnemiundėje IOW (Vokietija), Klaipėdos universitetą, Tartu universiteto Estijos jūrų institutą UT EMI (Estija) ir Suomijos aplinkos institutą SYKE (Suomija). Šios organizacijos yra susibūrusios į konsorciumą lyčių lygybei Baltijos šalių jūrų tyrimų organizacijose užtikrinti.

Daugiau skaitykite:

Projektas „Baltic Gender“ finansuojamas Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizon 2020“ lėšomis, dotacijos Nr. 710363.