LT   |   EN      Mano KU   |   
Verslo ir švietimo atstovai susitelkė reikšmingai veiklai
06-11-2018

Iniciatyva „StartUp Klaipėda“ gimė Klaipėdos universiteto Rekreacijos ir turizmo katedroje. 2018 m. pavasarį, diskutuojant su socialiniais partneriais, užsibrėžta didesnį dėmesį studijų programose skirti studentų verslumo ir startuolių kompetencijoms ugdyti, taip skatinti jaunimą Klaipėdos regione kurti inovatyvius turizmo verslo produktus.

Ieškant gerosios patirties šioje srityje pavyzdžių, pradėta bendradarbiauti su LCC tarptautinio universiteto, Mokslo ir technologijų parko ir Klaipėdos licėjaus atstovais, diskutuoti su verslininkais, kuriems atstovauja viešbučių tinklas „Tubinas International“.

„Pastaruoju metu nuolat diskutuojama mokslo ir verslo bendradarbiavimo klausimu, kalbama, kad reikia kurti tarpinstitucinę tinklaveiką, kuri prisidėtų prie talentų išlaikymo ir pritraukimo į regioną, deja, šie siekiai visoje Lietuvoje įgyvendinami lėtai. Kodėl?

Minimos įvairios priežastys. Viena jų – trūksta tarpinstitucinio susikalbėjimo dėl bendrų siekių, kurie būtų nukreipti ne tik į trumpalaikius, bet ir į ilgalaikius, viešąją vertę kuriančius organizacijos tikslus.

„StatUp Klaipėda“ iniciatyva – gražus tarpinstitucinio ir tarpsektorinio bendradarbiavimo pavyzdys, kai bendram, į ilgalaikę perspektyvą orientuotam tikslui telkiasi mokslo, mokymo, savivaldos ir verslo institucijos“, – teigė Rekreacijos ir turizmo katedros vedėja prof. dr. Diana Šaparnienė.

Š. m. birželio 18 d. pasirašyta Klaipėdos miesto mokslo ir švietimo įstaigų bei verslo atstovų jungtinės veiklos sutartis, kuria šalys įsipareigojo kartu veikti įgyvendinant į ilgalaikę perspektyvą orientuotą iniciatyvą „StartUp Klaipėda“.

Sutartį pasirašė Klaipėdos universitetas, LCC tarptautinis universitetas, Klaipėdos licėjus, Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas, Klaipėdos universiteto Studentų sąjunga, verslo atstovų vardu – viešbučių tinklas „Tubinas International“. Iniciatyva nukreipta į tęstinumą, jungtinės veiklos sutartis tarp partnerių pasirašyta matant realų poreikį ir galimybes pasiekti rezultatą.

Idėjos vizija – skatinti jaunimą generuoti inovatyvių verslo projektų idėjas ir taip prisidėti prie Klaipėdos miesto, regiono bei šalies socioekonominės, kultūrinės pažangos. „StartUp Klaipėda“ iniciatyva atitinka visuomenės, verslo, mokslo ir švietimo įstaigų bei viešojo sektoriaus interesus, tikslai, numatomos veiklos ir siekiami rezultatai glaudžiai siejasi su „Klaipėdos miesto proveržio strategijos 2030“ nuostatomis.

Iniciatyva siekiama skatinti verslumą ir didelę pridėtinę vertę kuriančių verslų steigimą mieste bei regione, siekiama sudaryti sąlygas pritraukti ir išlaikyti talentus, o tarpsektorinės partnerystės pagrindu numatoma kryptingai vykdyti mokomąsias konsultacines veiklas, į procesą įtraukiant akademinės bendruomenės profesionalus, sėkmingus verslininkus, vietos savivaldos atstovus.

Siekiant plėtoti mentorystės ir mecenatystės idėją, š. m. lapkričio 9 d. steigiamas MVM (mentorystė, verslas, mecenatystė) klubas, kurio nariai – Klaipėdos miesto, regiono ir šalies verslininkai. Pagrindinės funkcijos: studentų ir gimnazistų konsultavimas individualiai bei grupėse, idėjų svarstymas ir vertinimas, galimų įgyvendinti idėjų atranka. Klubas sieks generuoti lėšas, kurios bus skiriamos idėjos mentorystei ir mecenatystei. Planuojama, kad jis finansuos ne mažiau kaip 1 ar 2 sėkmingas startuolių idėjas per metus. Klubo iniciatorius – viešbučių ir restoranų tinklas „Tubinas International“.

Įgyvendinant „StartUp Klaipėda“ iniciatyvą bus organizuojamos Inovatorių verslumo stovyklos, projektų savaitės, kur rengiami seminarai/konsultacijos, dalijamasi gerąja mokslo ir verslo patirtimi, modeliuojami bandomieji projektai, plėtojama aktyvi mentorių veikla.

Š. m. lapkričio 9 d. Kultūros fabrike vyks „StartUp Klaipėda“ forumas „Sėkmingas startuolis. Tu gali!“ Forumo tikslas – dalintis sėkminga startuolių kūrimo patirtimi ir pakviesti jaunimą pradėti kurti savo verslo sėkmės istorijas. Forumo metu bus galima išgirsti startuolių rinkodaros eksperto dr. D. Joniko, „Startup Lithuania“ vadovės R. Rudokienės, Lietuvos inovacijų centro eksperto S. Besagirsko pasisakymus. Klausytojai išgirs ir Dakaro lenktyninko G. Igario, išmaniųjų sutarčių ir Blockchain technologijų specialisto L. Kairio, įmonės „Whatagraph“ vadovo J. Malinausko, įmonės „Creative Partner“ vadovo D. Šoparo verslo sėkmės istorijas bei projekto „Ką žmonės dirba“ vadovės R. Jusionytės tiesioginę radijo improvizaciją, kurioje dalyvaus sėkmingi pradedantieji startuoliai. Kūrybines dirbtuves jaunimui ves dr. D. Jonikas ir I. Podaprigora.

Startuolių iniciatyvoms prizus įsteigė verslo centras „Boiler“, kalbų mokykla „Ames“, viešbučių ir restoranų tinklas „Tubinas“, Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas, dr. D. Jonikas. Forumo globėjas – Klaipėdos miesto meras V. Grubliauskas.

„Klaipėdai siekiant dar spartesnio ekonomikos augimo, naujų ir inovatyvių verslų plėtra yra be galo reikalinga. Tik žengdami koja kojon su laiku ir drąsiai priimdami kylančius iššūkius galime augti kaip miestas bei tapti Baltijos regiono lyderiais, o iniciatyva „StartUp Klaipėda“, tikiu, bus svarbi pagalbininkė siekiant šių ambicingų tikslų“, – teigė Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas.