LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Veiklą pradėjęs Vasario 16-osios fondas kviečia teikti paraiškas finansavimui

Prieš dvi savaites veiklą pradėjęs, „MG Baltic“ įkurtas, Vasario 16-osios fondas kviečia teikti paraiškas istorijos tyrimų ir valstybingumo stiprinimo projektų finansavimui. Vasario 16-osios fondui paskirta milijonas eurų.

Fondas jau pervedė pirmuosius 200 tūkstančių eurų pagal paramos sutartis su Lietuvos istorijos institutu ir Lietuvos nacionaliniu muziejumi bei sulaukė keliolikos kitų pareiškėjų susidomėjimo. Fondo nuostatai numato, kad dėl finansavimo gali kreiptis visi – ir fiziniai, ir juridiniai asmenys. Paraiškas svarsto ir dėl jų finansavimo sprendžia taryba.

„Mes nekantriai lauksime gabių mokslininkų, organizuotų grupių, istorijos studentų ir entuziastų paraiškų jų projektų finansavimui“, – prieš pirmąjį tarybos susirinkimą sakė Vasario 16-osios fondo tarybos pirmininkas, Lietuvos istorijos instituto direktorius Rimantas Miknys.

Nuostatuose numatyta, kad finansavimas gali būti skiriamas Lietuvos valstybingumo istoriniams tyrimams, meno ir kultūros projektams, moksliniams tyrimams, mokslinėms ekspedicijoms, istoriškai aktualių objektų įsigijimui, meno kūrinių (knygų, meno albumų, kino filmų, muzikos projektų ir pan.) sukūrimo pilnam finansavimui ar daliniam finansavimui, mokslininkų publikacijoms parengti reikalingų tyrimų finansavimui, istorinių objektų eksponavimo finansavimui, mokslo ir meno stipendijoms, edukacijai, mokslo renginiams finansuoti.

Fondo tarybą sudaro 9 nariai. Visi jie fondo veikloje dalyvauja savanoriškai, negaudami atlygio. Taryba, remdamasi fondo nuostatais, vertina teikiamų paraiškų vertę, atsižvelgdama į projekto reikšmingumą Lietuvos valstybingumo istorinių tyrimų plėtrai ir sklaidai, jo aktualumą, išliekamąją vertę bei įtaką modernios pilietinės savimonės ugdymui. Fondo taryba gautas paraiškas finansavimui svarstys kartą per tris mėnesius.

Kitą tarybos posėdį numatoma surengti iki 2018 m. birželio mėnesio.

Daugiau informacijos apie fondo veiklą ir paraiškų teikimą: www.vasario16aktas.lt