LT   |   EN      Mano KU   |   
Vasario 16 – osios minėjimas
20-02-2019

2019 m. vasario 15-osios popietę, Klaipėdos universiteto bendruomenė minėjo Lietuvos valstybės atkūrimo 101-ąsias metines. Renginį vedė doc. dr. Silva Pocytė.

Šventė prasidėjo Lietuvos tautine giesme, kurią susirinkusi KU bendruomenė giedojo kartu su KU mišriu choru „Pajūrio aidos“ (meno vadovas doc. Algirdas Šumskis, koncertmeisterė Justė Šilaitė).

Sveikinimo žodį tarė laikinasis KU rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas bei Klaipėdos miesto meras, KU Tarybos pirmininkas Vytautas Grubliauskas.

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktorius, vyriausiasis mokslo darbuotojas dr. Vasilijus Safronovas skaitė pranešimą „Vasario 16-oji ir Klaipėda“. Po jo dvi Stasio Šimkaus harmonizuotos lietuvių liaudies dainas atliko Dominykas Raila ( akomponavo Irena Petrulionienė).

Iškilmingo renginio metu KU darbuotojams buvo įteiktos padėkos.

KU Sporto klubo pirmininkei doc. dr. Genovaitei Avižonienei – už veiklą, garsinant KU vardą ir studentų sportinius pasiekimus.

Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Kalbų ir socialinės edukacijos centro direktorei Jūratei Derukaitei – už Lietuvių kalbos akademijos įkūrimą, ilgametį ir produktyvų vadovavimą jai, už lietuvių kalbos ir kultūros sklaidą pasaulyje, už tarptautinių ryšių plėtrą.

Sveikatos mokslų fakulteto Praktikos vedėjai Vilmai Kasperavičienei – už ilgametį, nuoširdų ir kompetentingą darbą.

Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Viešojo administravimo ir politikos mokslų katedros prof. dr. Vaidučiui Laurėnui – už monografiją „Spartėjančios visuomenės politinis režimas“.

Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto Inžinerijos katedros doc. dr. Pranui Mažeikai – už pneumobilio sukūrimą, garsinantį KU Lietuvoje ir Europoje.

Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto Inžinerijos katedros docentei ir vyresniajai mokslo darbuotojai dr. Tatjanai Paulauskienei – už aktyvią mokslinę veiklą, puikius jos vadovaujamų studentų pasiekimus baigiamųjų darbų konkursuose.

Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto Jūrų inžinerijos katedros lektorei, Statybos inžinerijos krypties programų vadovei dr. Jevgenijai Rutei – už  KU vardo garsinimą sėkmingai vadovaujant studentams, kuriantiems ateities miestų koncepcijas verslo žurnalo  STRUCTUM konkursų cikle „Išmanusis miestas“.

Sveikatos mokslų fakulteto Medicinos technologijų katedros doc. dr. Cesar Aparcido Agostinis Sobrinho – už mokslinę veiklą ir pasiekimus.

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto doc. dr. Nijolei Strakauskaitei – už ilgametį darbą Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute.

Jūros tyrimų instituto mokslo darbuotojai  dr. Dianai Vaičiūtei – už proveržį nuotolinių aplinkos tyrimų vystyme.

Klaipėdos universiteto leidyklos direktorei Lolitai Zemlienei – už nuoširdų ilgametį darbą bei meilę knygai.

Renginio pabaigoje pasirodė KU Studentų tautinio meno ansamblis „Vytinė“.