LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Valstybinis studijų fondas skelbia paskolų prašymų teikimo pradžią

Valstybinis studijų fondas kaip ir kasmet skelbia apie prašymų-anketų paskoloms gauti teikimo pradžią.

Prašymų-anketų PASKOLOMS gauti pildymo datos:

Pradžia – 2019 m. rugpjūčio 19 d. (8 val.)

Pabaiga – 2019 m. rugsėjo 13 d. (15 val.)

Studentai, norintys gauti valstybės remiamą paskolą, privalo užpildyti nustatytos formos prašymą-anketą Valstybinio studijų fondo tinklalapyje https://studentai.vsf.lt/studentai/ nuo 2019 m. rugpjūčio 19 d. iki 2019 m. rugsėjo 13 d.

2019/2020 s. m. rudens semestrą bus teikiamos šios paskolos:

  1. valstybės remiama paskola studijų kainai sumokėti. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti studento už einamuosius studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies. Paskola teikiama iš kredito įstaigų (bankų) lėšų ir pervedama į aukštosios mokyklos sąskaitą už atitinkamo studento studijas;
  2. valstybės remiama paskola gyvenimo išlaidoms. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 50 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžių (1900 Eur). Paskola teikiama iš kredito įstaigų (bankų) lėšų ir pervedama į atitinkamo studento asmeninę sąskaitą lygiomis dalimis kas mėnesį;
  3. valstybės remiama paskola dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 60 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžių (2280 Eur). Paskola teikiama iš kredito įstaigų (bankų) lėšų ir pervedama į atitinkamo studento asmeninę sąskaitą visa suma iš karto. Ši paskola skirta studentams, išvykstantiems studijuoti į užsienio aukštąsias mokyklas.

Teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

Tais atvejais, kai studentas, pildydamas prašymą-anketą, nurodė kriterijus, suteikiančius pirmumo teisę gauti paskolą ar apmokėti palūkanas valstybės lėšomis, iki prašymų-anketų teikimo termino pabaigos jis arba jo įgaliotas asmuo (įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro, įgaliojimo formą rasite adresu https://www.vsf.lt/lt/dokumentu-formos) Fondui privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad studentas atitinka nurodytus kriterijus (išskyrus tuos atvejus, kai Fondas nurodo, kad šių dokumentų teikti nereikia).

Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymų – anketų teikimo termino pabaigos, Valstybinio studijų fondo direktorius, atsižvelgdamas į valstybės remiamoms paskoloms teikti numatytą lėšų poreikį, patvirtina studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašą. Numatoma studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašų paskelbimo data – 2019 m. spalio 2 d.

Papildomą informaciją Jums suteiks:

Alina Adamonienė, Valstybinio studijų fondo vyriausioji specialistė

tel.: (8 5) 255 3371, el. paštas alina.adamoniene@vsf.lt

Informaciją apie valstybės remiamas paskolas rasite tinklapyje http://vsf.lrv.lt/