LT   |   EN      Mano KU   |   
Valstybinis studijų fondas priims prašymus socialinei stipendijai 2021 studijų metų rudens semestrui
16-09-2021

Lietuvos ir Lietuvoje veikiančių užsienio aukštųjų mokyklų filialų studentai, pretenduojantys į 260,00 eurų paramą, turi atitikti vieną iš šių kriterijų:

  1. būti iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
  2. turėti teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
  3. būti ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Primename, jog prašymai socialinei stipendijai gauti teikiami elektroniniu būdu Stipendijų ir finansinės paramos informacinėje sistemoje „Parama“.

Daugiau informacijos Fondo interneto tinklapyje www.vsf.lrv.lt