LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Valstybinis studijų fondas kviečia Lietuvių kilmės užsieniečius teikti prašymus paramai studijoms gauti.

Studentai, norintys gauti paramą, nuo 2021 m. sausio 20 iki 2021 m. vasario 20 d. turi užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką. Paraiškos paramai gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas.

Daugiau informacijos Fondo interneto tinklapyje www.vsf.lrv.lt arba telefonu (8 5) 263 9158.