LT   |   EN      Mano KU   |   
„Valstybės varomoji jėga – verslo ir mokslo bendradarbiavimas“
01-07-2021

Klaipėdos universiteto rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas ir bendrovės „Northway medicinos centrai“ generalinė direktorė Diana Bumelytė pasirašė trimetę bendradarbiavimo sutartį.

Sėkmingai veikiantis privačios medicinos įstaigų tinklas, anot jo vadovės, yra suinteresuotas prisidėti prie sveikatos apsaugos specialistų rengimo bei jų praktinių įgūdžių tobulinimo. KU vadovo teigimu, tokia parama sparčiai studentų skaičių auginančiam KU Sveikatos mokslų fakultetui yra labai reikalinga.

Vienas iš svarbiausių sutarties akcentų – bendradarbiavimas supažindinant KU studentus su UAB „Northway medicinos centrai“ teikiamomis medicinos paslaugomis, turima materialine baze, organizuojant jų praktinį mokymą. Sutartį pasirašiusios pusės taip pat sutarė drauge įgyvendinti bendrus mokslo ir verslo projektus, keistis informacija apie renginius bei vykdomus projektus ir juose dalyvauti. Iš UAB „Northway medicinos centrai“ atstovų taip pat tikimasi informacinės – konsultacinės pagalbos, leidžiančios tobulinti studijų programas, modernizuoti mokymo procesą.

„Valstybės varomoji jėga – verslo ir mokslo bendradarbiavimas“,- po sutarties pasirašymo sakė bendrovės „Northway medicinos centrai“ generalinė direktorė Diana Bumelytė.

Rektorius viešniai pristatė Klaipėdos universitetą, papasakojo apie pagreitį įgaunantį Europos universiteto EU-CONEXUS kūrimosi procesą.