LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
V-oji mokinių mokslinė konferencija „Tolerantiška mokykla – saugi visuomenė“

Balandžio 12 d. vyko Klaipėdos universiteto (KU) Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakulteto Pedagogikos katedros Tolerancijos ugdymo tyrimų laboratorijos ir partnerių – Klaipėdos miesto Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos ir fondo „Dvasinės pagalbos jaunimui centro“ – organizuota penktoji mokinių mokslinė konferencija „Tolerantiška mokykla – saugi visuomenė“. Konferencija sukvietė gausų dalyvių būrį. Viso sulaukta 190 dalyvių (mokinių, mokytojų, svečių) iš visos Lietuvos.

Dalyvius pasveikino Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas, KU Mokslo ir meno prorektorė doc. dr. Rita Vaičekauskaitė. Konferenciją nuotaikingai pradėjo Labdaros ir paramos fondas (LPF) „Dienvidis“ vaikų dienos centro vaikai, su daina: „Ir vaikai  turi teises“.  Vėliau savo pasirodymu visus nudžiugino LPF „Dvasinės pagalbos jaunimui centras“ programos „Sniego gniūžtė“ savanoriai.

Pagrindinį pranešimą „Padaryti iš vaiko žmogų ar pamatyti žmogų vaike: (ne)lengvas pasirinkimas“ skaitė doc. dr. Valdas Rimkus, KU Socialinio darbo katedros vedėjas. KU Pedagogikos katedros dėstytoja prof. dr. Ilona Klanienė  pristatė visų 5 metų organizuotų konferencijų rezultatų apžvalgą. Profesorė pažymėjo, jos vienas esminių konferencijos organizavimo rezultatų tai, kad kiekvienais metais vis daugiau mokyklų ir kitų ugdymo institucijų bendruomenių įsitraukia į saugios ir tolerantiškos mokyklos kūrimą; kokybiškai keičiasi mokinių pranešimai, taikomi įvairesni socialines aplinkos tyrimo metodai. Džiugu, kad į konferenciją atvyko pirmosios konferencijos laureatės Gretė Česnelytė, Alina Glybina, kurios ne tik pasidalino savo prisiminimais apie dalyvavimą konferencijoje, bet ir padrąsino dalyvius.

Pagrindinis darbas vyko trijose sekcijose, kuriose mokiniai pristatė 33 pranešimus. Jų tematika įvairi: dominavo vaikų ir suaugusiųjų (mokytojų, tėvų) požiūrių į vaiko teises ir pareigas pristatymas, diskutuota apie vaiko teisių ir pareigų įgyvendinimo iššūkius šeimoje, mokykloje, bendruomenėje. Aptartos įvairių vaikų grupių, kurių tarpe ir kurčių vaikų bei turinčių regos sutrikimų, teisės ir lygios galimybės mokykloje. Visi pranešimai pagrįsti tyrimais, iliustruoti diagramomis, vaizdo filmais.

Kompetentingos vertintojų komisijos, kurių nariais yra įvairių organizacijų atstovai: KU dėstytojai, Vaiko teisų apsaugos tarnybos darbuotojai, Klaipėdos m. Vaiko gerovės komisijos pirmininkė, nevyriausybinių organizacijų atstovai, KU Socialinės pedagogikos programos magistrantai, absolventai ir kt., atrinko geriausius pranešimus, tenkinančius iškeltus konferencijos pranešimo vertinimo kriterijus. Išrinkti ir apdovanoti pranešimai: moksliškiausias, originaliausias, inovatyviausias, informatyviausias, geriausias 2018 metų pranešimas ir daugiausiai konferencijos dalyvių palaikymo sulaukęs pranešimas socialiniame tinkle Facebook.

Konferencijos rengėjai įsitikino, kad auga graži, išradinga ir kūrybinga karta – Lietuvos ateitis.