LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Uostamiesčio gimnazijose steigiamos Klaipėdos universiteto klasės

Rugsėjo 13 dieną Klaipėdos universitete vyko antroji Rektoriaus popietė-susitikimas. Jame aptarta galimybė uostamiesčio gimnazijose įsteigti universitetines klases. Tai padėtų ugdyti talentus ir rengti specialistus regionui.

Universitetinių klasių steigimas numatytas Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategijoje iki 2030 metų. Jose turėtų galimybę mokytis ne tik klaipėdiečiai, bet ir visos Lietuvos moksleiviai.

Susitikime dalyvavo Klaipėdos miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjos pavaduotoja Virginija Kazakauskienė, Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorius Stasys Ruiba, Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos direktorė Rita Podoliankienė ir Klaipėdos Baltijos gimnazijos direktorė Vitalija Grybauskienė.

Anot laikinai KU Rektoriaus pareigas einančio prof. dr. Artūro Razbadausko, universitetinių klasių gimnazistai, kartu su dėstytojais galėtų dalyvauti įvairiuose tyrimuose, mokslinėje veikloje, projektuose. Tai padėtų moksleiviams atskleisti savo stipriąsias savybes, talentus bei padėtų apsispręsti renkantis studijų programą ateityje.

Be to, moksleiviams, baigusiems universitetines klases būtų palankesnis įstojimas į aukštąsias mokyklas, suteikus papildomus stojamuosius balus, kurie, anot prof. dr. A. Razbadausko, kasmet vis auga.

Susitikime dalyvavę gimnazijų vadovai pritarė universitetinių klasių steigimui. Anot jų, moksleiviai jau ir dabar aktyviai įsitraukia į jiems skirtus Klaipėdos universiteto renginius, akcijas, dalyvauja mokslininkų inicijuojamuose tyrimuose.

Pristatant universitetinių klasių idėją, aptartos ir STEAM centro atidarymo galimybės. Šios naudingos ne tik moksleiviams, kurie galėtų dalyvauti  gamtos, technologijų, inžinerijos, matematikos ir kūrybiškumo ugdymo veiklose, bet ir gimnazijų pedagogams. Šie per įvairias STEAM veiklas galėtų kelti kvalifikaciją.

Uostamiesčio savivaldybės atstovai palankiai vertino gimnazijų ir universiteto bendradarbiavimą ir žada kuo skubiau ieškoti būdų šiai idėjai įgyvendinti.