LT   |   EN      Mano KU   |   
Universitetų botanikos sodams – geresnės galimybės plėtrai
13-10-2016

Švietimo ir mokslo ministerijos teikimu Vyriausybė patvirtino Lietuvos universitetų botanikos sodų veiklos plėtros gaires. Tai padaryta siekiant užtikrinti jų veiklos stabilumą ir tęstinumą.

Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė pabrėžia, kad norint užtikrinti sėkmingą botanikos sodų veiklą, visoms suinteresuotoms institucijoms būtina koordinuotai spręsti kylančias problemas. Gairės padeda pamatą tokiam bendradarbiavimui.

Gairės nustato svarbiausius Lietuvos universitetų botanikos sodų veiklos plėtros prioritetus ir įgyvendinimo kryptis. Jomis siekiama koordinuoti suinteresuotų institucijų – Aplinkos ir Kultūros ministerijų, savivaldybių ir universitetų – veiksmus sudarant galimybę botanikos sodams dalyvauti vyriausybės institucijų vykdomuose projektuose, konkursuose ir ieškoti būdų spręsti infrastruktūros atnaujinimo ir augalų kolekcijų išlaikymo klausimus.

Lietuvoje veikia 4 universitetų botanikos sodai: Vilniaus universitete, Vytauto Didžiojo universitete Kaune, Šiaulių universitete ir Klaipėdos universitete. Universitetų botanikos sodai vykdo studijų, mokslinių tyrimų ir edukacinę veiklą, kaupia ir saugo augalų kolekcijas, atlieka rekreacinę funkciją.

Pastaruoju metu didėja visuomenės domėjimasis botanikos sodais. Per paskutinį dešimtmetį lankytojų skaičius juose išaugo tris kartus. Botanikos sodai organizuoja aplinkosauginius, mokslo populiarinimo ir kultūrinius renginius, įgyvendina tarptautinius biologinei įvairovei išsaugoti skirtus projektus.

 

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt
Tel. +370 5 219 1130

KU Botanikos sodas