LT   |   EN      Mano KU   |   
Universiteto bibliotekoje lankėsi dokumentinių filmų autorius, Amerikos lietuvių TV įkūrėjas A. Reneckis
02-02-2018

2018 m. sausio 29–31 dienomis, Klaipėdos universiteto bibliotekoje viešėjo žymus dokumentinių filmų autorius, Amerikos lietuvių televizijos, ALTV (Čikagoje, JAV) įkūrėjas Arvydas Reneckis. Šiuo metu A. Reneckis, atstovaujantis Lituanistikos tyrimo ir studijų centrą (įsikūrusį Čikagoje, JAV), Lietuvoje renka medžiagą dokumentiniam filmui „Amerikos lietuvių istorija“. Iš KU Menų akademijos profesorės Danutės Petrauskaitės sužinojęs apie Universiteto bibliotekoje esančią dr. K. Pemkaus biblioteką-archyvą, kūrėjas panoro iš arčiau susipažinti su šio archyvo dokumentų turiniu, kurio medžiaga, svečio manymu, galėjo būti įdomi ir naudinga būsimam filmui. Kadangi kuriamo filmo mintis siejama su Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiu, tad labiausiai ir domėtasi šio laikotarpio (pradedant 1918 m.) archyviniais dokumentais: ikonografija, spaudiniais ir kt. Retų spaudinių sektoriaus vyresniosios bibliotekininkės Emilijos Steponavičiūtės pagalba A. Reneckis tris dienas Universiteto bibliotekos archyvuose (Mažosios Lietuvos, Išeivijos kultūros ir meno, dr. K. Pemkaus) rinko medžiagą, ją filmavo, fotografavo. Svečias negailėjo pagyrų ir padėkų minėtai Bibliotekos darbuotojai už profesionalumą bei operatyvumą.

Išvykdamas iš Klaipėdos, būsimo filmo autorius prisipažino, jog jau pirmą viešnagės dieną įvertino ir suprato, kokie lobiai atsivėrė prieš akis, jam įžengus į dr. K. Pemkaus archyvą: nesitikėjo vienoje vietoje rasti tiek daug ir tokios unikalios medžiagos, ne tik filmui, tačiau įžvelgė ir Bibliotekoje saugomų kolekcijų, archyvų svarbą Lietuvos istorijos tyrinėjimui per išeivijoje sukauptus ir dabar jau Lietuvoje tvarkomus bei saugomus archyvus, kolekcijas, asmenines bibliotekas ir pan. A. Reneckis apgailestavo, kad trys dienos – ypač trumpas laikotarpis medžiagos apie Amerikos lietuvių istoriją atrankai ir sklaidai. Išlydėdami svečią, palinkėjome dar ne kartą sugrįžti į KU biblioteką įdomių faktų, ikonografinės medžiagos ir kitų dokumentų paieškai savo kūrybinių idėjų įgyvendinimui.

Dokumentinių filmų kūrėjo A. Reneckio vizitas puikiai iliustruoja vienos, prieš keletą metų praėjusios, Nacionalinės bibliotekų savaitės – „Biblioteka – Tavo atradimų vieta“ šūkį, kuris tampa vis aktualesniu minint Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį.

Dalia Kašinskienė, KU Bibliotekos direktorė