LT   |   EN      Mano KU   |   
Universiteto biblioteką papildė Latvijos archeologo Vladislovo Urtano knygų rinkinys
20-01-2016

2015 m. gruodžio mėn. Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto biblioteką pasiekė vertinga latvių archeologo Vladislovo Urtano (Vladislavs Urtāns) asmeninė knygų kolekcija. Apie 700 kg knygų apie Latvijos, buv. TSRS, Skandinavijos šalių, Vokietijos ir kt. šalių archeologiją Universitetui dovanojo mokslininko sūnus, archeologas Juris Urtanas.

Vladislovas Urtanas gimė 1921 m. Ludzoje. Baigė Rygos miesto 1-ąją gimnaziją ir Latvijos universiteto Istorijos fakultetą. Jau studijų metais jis dalyvavo Elvyros Šnuorės vykdytuose kasinėjimuose latgalių Nukšų kapinyne. 1947 m. pradėjo dirbti Latvijos istorijos muziejaus Archeologijos skyriuje, 1950–1958 m. dirbo Maduonos kraštotyros muziejaus moksliniu bendradarbiu, po to vėl grįžo dirbti į Istorijos muziejų vyr. mokslinio bendradarbio pareigose. 1971 m. V. Urtanas apgynė istorijos mokslų kandidato disertaciją. Mirė 1989 m., palaidotas Rygos Miško kapinėse (Meža kapi).

Urtano sūnus, Latvijos archeologas, istorijos mokslų daktaras ir habilituotas menų mokslų daktaras Juris Talivaldis Urtanas (Juris Tālivaldis Urtāns) gimė 1952 m. gruodžio 15 d., studijavo istoriją (baigė 1975 m.) Latvijos universiteto Istorijos ir filosofijos fakultete, dirbo Muziejų ir kultūros paminklų inspekcijoje, Valstybės paminklų apsaugos inspekcijoje, nuo 1998 m. – Latvijos kultūros akademijos profesorius ir šios mokyklos prorektorius, latvių studentų korporacijos Lacuania narys.