LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Universitete lankėsi Vokietijos archyvų vadovai

2018 m. spalio 2 d. Klaipėdos universitete lankėsi Vokietijos federalinio archyvo (vok. Bundesarchiv) viceprezidentė dr. Andrea Hänger ir Vokietijos užsienio reikalų ministerijos Politinio archyvo vadovė prof. Dr. Elke Freifrau von Boeselager. Kartu su jomis atvyko Lietuvos vyriausiasis archyvaras dr. Ramojus Kraujelis ir Klaipėdos regioninio archyvo direktorius Edmundas Bareiša.

Svečius pasveikino ir vizito svarbą regiono istoriją tyrinėjantiems mokslininkams akcentavo KU mokslo ir meno prorektorė doc. dr. Rita Vaičekauskaitė. KU Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto darbuotojai direktorius dr. Vasilijus Safronovas, doc. dr. Silva Pocytė, doc. dr. Vacys Vaivada, doc. dr. Arūnas Baublys svečius supažindino su instituto mokslo tiriamąja veikla, nuo instituto veiklos pradžios vykdomu skaitmeninio Klaipėdos krašto ir Žemaitijos archyvo projektu. Viešnia iš Vokietijos federalinio archyvo dr. A. Hänger pristatė šio archyvo veiklą, supažindino su saugomais fondais, kurie svarbūs tyrinėjant Klaipėdos krašto istoriją.

Susitikimo metu aptartos KU BRIAI mokslininkų ir Vokietijos archyvų bendradarbiavimo galimybės, vykdant Klaipėdos krašto ir Lietuvos istorijos tyrimus.

Po pietų svečiai, lydimi BĮ „Neringos muziejai“ direktorės pavaduotojos Indrės Žigeu, lankėsi Nidoje, Thomo Manno kultūros centre.