LT   |   EN      Mano KU   |   
Universitete aptarti karinio jūrų laivyno poreikiai ir prioritetai
20-05-2019

Klaipėdos universitete (KU) surengta Karinių jūrinių inovatyvių technologijų centro apskrito stalo diskusija, tema: „Karinio jūrų laivyno poreikiai ir prioritetai“. Susitikimo iniciatoriai „Baltic tech park“ atstovai.

Diskusijoje dalyvavo: KU rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas, „Baltic Tech park“ valdybos pirmininkas Romualdas Petraitis, KU mokslo ir inovacijų prorektorius dr. Darius Daunys, KU rektoriaus patarėja doc. dr. Rita Vaičekauskaitė, KU Jūrų technologijų ir gamtos mokslų fakulteto dekanė doc. dr. Rima Mickevičienė, KJP Karo laivų flotilės vadas, komandoras Tomas Skurdenis, KJP Karo laivų flotilės F S3/7 skyriaus viršininkas, komandoras leitenentas Remigijus Zabiela, KU Jūros tyrimų instituto Mechanikos ir jūrų inžinerijos laboratorijos vadovas dr. Artūras Tadžijevas, KU Laivyno laboratorijos vadovas dr. Nerijus Blažauskas bei kt.

Anot organizatorių, pagrindinis susitikimo tikslas – pasidalinti požiūriais ir gerosiomis patirtimis, susipažinti su Karinio jūrų laivyno poreikiais ir prioritetais.

Diskusijoje pranešimą tema „Lietuvos karinės jūrų pajėgos ir jų santykis su inovacijomis, prioritetai ir poreikiai“, skaitė kmdr.  Tomas Skurdenis, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų karo laivų flotilės vadas.

Pranešimą apie  informacinių technologijų tyrimus ir jų rezultatų taikymą pristatė KU Informatikos ir statistikos katedros studijų programų vadovas, profesorius prof. dr. Vitalij Denisov.

KU Jūrų inžinerijos katedros vedėjas, vyriausiasis mokslo darbuotojas prof. Sergejus Lebedevas skaitė pranešimą tema „Karinio laivyno energetiškai efektyvios ir patikimos eksploatacijos technologijos“. Po pranešimų, diskusija pratęsta KU Jūros tyrimo instituto tyrimų centruose ir laboratorijose.

Primename, kad pirmajame Baltijos regione karinių technologijų renginyje „Baltic Miltech Summit 2018“ vykusiame 2018 m. lapkričio 15 d. Vilniuje, pasirašyta tarpinstitucinio bendradarbiavimo sutartis karinių jūrinių inovatyvių technologijų vystymo srityje. Sutartį pasirašė Lietuvos kariuomenės karinės jūrų pajėgos, Versli Lietuva, Klaipėdos, Vilniaus Gedimino technikos ir Kauno technologijų universitetai, Baltijos pažangių technologijų institutas, Baltijos technologijų parkas ir VšĮ „Skaitmeninių inovacijų institutas“.  Šia sutartimi padedamas pamatas Lietuvos kariuomenės, mokslo ir verslo bendradarbiavimo pradžiai karinių jūrinių inovacijų srityje.

„Spartus technologijų progresas, neužtikrinta geopolitinė aplinka ir didėjančios investicijos į gynybinius pajėgumus priverčia ieškoti inovatyvių bendradarbiavimo formatų. Valstybinio sektoriaus, privačių subjektų, technologijų tyrimų institutų, investuotojų bendradarbiavimas vystant gynybos technologijas yra būtina, nes kompleksiškame pasaulyje žinios yra išsibarsčiusios tiek geografiškai, tiek instituciškai“, – sako krašto apsaugos viceministras Giedrimas Jeglinskas.

Pirmąjį Baltijos regione karinių technologijų renginį „Baltic Miltech Summit“ organizavusios agentūros „Versli Lietuva“ vadovė Daina Kleponė įvardija, kad vienas iš tolimesnio gynybos sektoriaus plėtros veiksnių yra bendradarbiavimo tarp gynybos struktūrų, valstybės, mokslo ir verslo stiprinimas. „Anksčiau pasaulį keičiančias inovacijas dažniausiai kūrė kariuomenių tyrimų centrai, bet šiandien daugybė naujų technologijų tampa tiek gynybos, tiek civilinės pramonės inovacijų šaltiniu. Lietuvių kurti aukštųjų technologijų produktai vis dažniau sėkmingai atranda klientus, veikiančius gynybos struktūrose užsienyje, tačiau iki šiol dažniausiai tai vyko paties verslo pastangomis. Esame tikri, kad efektyvesnis suinteresuotų pusių bendradarbiavimas paskatintų verslą kurti inovatyvius, didesnės vertės produktus gynybos struktūroms, o Lietuvos gynybos ir saugumo pramonė taptų konkurencingesnė“, – sako D. Kleponė.

„Inovacijų diegimas, mokslo ir technologijų plėtra yra esminiai prioritetai, skatinantys atrasti naujų mokslinių tyrimų bei novatoriškų sprendimų. Klaipėdos  universitetas prisijungęs prie Karinių jūrų mokslinių tyrimų plėtros Baltijos regione bei siekia identifikuoti  ir spręsti karinių jūrų pajėgų poreikius naujoms technologijoms ir inovacijoms. Šia partneryste šalies universitetai, verslas ir kitos institucijos, besidominčios inovacijų diegimu, žymi bendradarbiavimo pradžią, įgyvendinant karinių jūrų mokslinių tyrimų projektus ir iniciatyvas“, – teigia KU rektorius prof. Artūras Razbadauskas.

Europos Komisija pristatė Europos gynybos veiksmų planą, kuriame numatė veiklos kryptis, siekiant prisidėti prie ES gynybos stiprinimo ir efektyvesnio gynybos išlaidų panaudojimo. Vienas iš  Europos Komisijos veiklos planų yra įkurti bendrą Europos gynybos fondą, kuriuo remiantis bus skiriamas pilnas ES finansavimas bendriems gynybos tyrimų projektams, vykdomiems valstybių narių suderintose prioritetinės srityse. Naujoje ES finansinėje perspektyvoje nuo 2020 m. numatoma speciali ES gynybos mokslinių tyrimų programa, kuriai kasmet planuojama skirti 500 mln. Eur. Be to, fondas teiks valstybėms narėms paskatas bendradarbiauti plėtojant ir įsigyjant gynybos įrangą bei technologijas (prototipų fazė), iš dalies pasinaudojant finansavimu iš ES biudžeto bendriems projektams.