LT   |   EN      Mano KU   |   
Ukrainos atstovai atvyko susipažinti su Klaipėdos universitetu
30-07-2021

Klaipėdos universiteto rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas šiandien priėmė Ukrainos valstybinės programos „Suaugusiųjų švietimas Ukrainoje“, globojamos UNESCO, koordinacinio biuro vadovą prof. Sergijų Boltivetsą ir lydinčius asmenis.

Prof. S. Boltivetso vadovaujamas biuras kasmet Ukrainos prezidentui bei vyriausybei rengia ir teikia metines ataskaitas apie vaikų ir jaunimo padėtį šalyje, rengia su tuo susijusius teisės aktus. Su Lietuvai draugiškos valstybės įstaigos vadovu pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, aptartos galimos bendrų tarptautinių projektų sritys: nuo galimybių Ukrainos jaunimui studijuoti Klaipėdoje iki bendrų mokslinių tyrimų.