LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Turizmo forumas Valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti

Š. m. kovo 9 d. Klaipėdos universiteto Rekreacijos ir turizmo katedra pakvietė į Valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti skirtą turizmo forumą „Kompetencijos ir karjera turizmo sektoriuje“. Forumas sulaukė didelio dalyvių susidomėjimo, jame dalyvavo daugiau kaip 150 dalyvių: turizmo politikos atstovai, socialiniai partneriai, universiteto ir kitų aukštųjų mokyklų bendruomenės, jaunimo nevyriausybinės organizacijos.

Forumo dalyvius pasveikino LR Seimo nariai Dainius Kepenis ir Algimantas Kirkutis, LR ūkio ministerijos atstovė Lidija Bajarūnienė, Klaipėdos miesto savivaldybės mero pavaduotojas Artūras Šulcas, universiteto vadovai. Visi pasisakiusieji pabrėžė aukštojo universitetinio rekreacijos ir turizmo mokslo svarbą Klaipėdos regione. Seimo narys D. Kepenis pabrėžė: „Kaip žinia, mūsų visų miestas Klaipėda Lietuvoje yra bene patraukliausia vieta turizmui. Linkiu Rekreacijos ir turizmo katedrai ir toliau įgyvendinti geriausias idėjas, rengiant aukščiausio lygio turizmo sektoriaus profesionalus.“

Forume diskutuota apie karjeros plėtros galimybes ir tendencijas turizmo sektoriuje, aktualizuotas naujausių kompetencijų poreikis pasaulio bei šalies turizmo sektoriuje. Rekreacijos ir turizmo katedros vedėja prof. dr. Diana Šaparnienė forumo įžangoje pristatė turizmo sektoriaus plėtrą pasaulio ir šalies mastu atskleidžiančius rodiklius, pagrindė turizmo specialistų poreikio ir kompetencijų kaitą.

Pranešimus skaitė šalies ir užsienio mokslininkai. MICE turizmo ekspertas dr. Robas Davidsonas iš Didžiosios Britanijos pristatė turizmo verslo karjeros galimybes, Lenkijos Jogailos universiteto Krokuvoje profesorė dr. Marta Najda-Janoszka aptarė kompetencijų portfelio turizmo sektoriuje kaitos ypatumus, akcentuodama kūrybiškumą, kaip vieną esminių turizmo srities kompetencijų. Startuolių rinkodaros ekspertas dr. Donatas Jonikas pristatė pasaulinio tyrimo rezultatus, atskleidžiančius dešimt pagrindinių startuolių rinkodaros klaidų, o Talentų mokyklos vadovė Vega Dikčienė aptarė, kaip dirbti su skirtingų kartų darbuotojais. Diskusijoje aktyviai dalyvavo socialiniai partneriai, pasisakę, kokių kompetencijų stokojama, kokių pokyčių reikėtų turizmo sektoriaus rinkoje.

Forumo metu Rekreacijos ir turizmo katedros lekt. Daumantas Bočkus trumpai pristatė pastaruoju metu KU vykdomus tarptautinius, su turizmo plėtra susijusius projektus: Baltijos jūros regiono pakrantės žvejybinio turizmo traukos skatinimas, plėtra ir tvarus valdymas (RETROUT); Darnaus gamtos turizmo vystymas Pietų Baltijos regiono pakrančių zonose, kuriant bendrą vietos gidų mokymo programą; Mėlynojo augimo kompetencijų ugdymas, kuriant atviruosius kursus ir taikant MTT produktus bei virtualųjį mobilumą (FOCUS); Priekrančių žvejybos turizmas ir plėtros galimybės Pietų Baltijos regione (CATCH). Doc. dr. Dalia Baziukė plačiau pristatė FOCUS projekto tarpinius rezultatus, kurie padėjo nustatyti šiuo metu regiono turizmo sektoriuje pageidaujamas kompetencijas.

Forumo metu apdovanoti moksleivių ir studentų nuotraukų konkurso „neATRASTA.LT: Atrask. Fiksuok. Dalinkis“ laureatai. Geriausių nuotraukų autoriams: Andželikai Rimkuvienei (Klaipėdos universitetas), Girmantei Zavadzkytei (Klaipėdos valstybinė kolegija), Gabrielei Žymančiūtei (Vytauto Didžiojo universitetas), Emilijai Drapkinaitei (Šilutės Vydūno gimnazija), Vladai Šavliukevič (Klaipėdos licėjus) ir autorių grupėms iš Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos bei kitų Klaipėdos miesto mokymo įstaigų: Kaziui Žitkui, Domui Raišučiui, Guodai Bendžiūtei, Rūtai Skergelzaitei, Amelijai Žitkutei, Dovilei Madelytei, Margaritai Kontrimaitei, prizus įsteigė UAB „Krantas Travel“, Viešbučių tinklas „Tubinas“, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija, UAB „Atostogų parkas“, Klaipėdos rajono turizmo informacijos centro atstovai. Konkurso albumas pateiktas.

Paminėtina, kad pasirašytas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrei Jurgitai Petrauskienei adresuotas memorandumas „Dėl Rekreacijos ir turizmo studijų programų Klaipėdos universitete“, kuriuo siekiama išreikšti jį pasirašiusiųjų poziciją dėl KU vykdomų Rekreacijos ir turizmo studijų tęstinumo būtinumo, atkreipti atsakingų institucijų dėmesį į nurodytais teisės aktais priimtų sprendimų nepagrįstumą bei inicijuoti jų peržiūrėjimą, laikantis vertinimo kriterijų objektyvumo, aiškumo ir nešališkumo, taip pat visų suinteresuotų šalių atstovavimo bei pagarbos turimiems pagrįstiems lūkesčiams principų, kuriuos priimti įsakymai akivaizdžiai pažeidžia.

Memorandume pateiktas reiškiamos pozicijos pagrįstumas, akcentuojant, kad KU vykdomos Rekreacijos ir turizmo bakalauro bei Rekreacijos ir turizmo vadybos magistro studijos yra anksčiausiai pradėtos vykdyti tokio tipo studijos Lietuvoje. Programos akredituotos tarptautinių ekspertų aukščiausiais balais maksimaliam laikotarpiui (bakalauro – 22 balai, akredituota iki 2021-06-30, magistro – 20 balų, akredituota iki 2022-06-30). Katedra vykdo tarptautinę jungtinę su Vidžemės taikomųjų mokslų universitetu (Latvija) studijų programą „Tarptautinių turizmo renginių vadyba“, kuri yra vienintelė tokio tipo programa Lietuvoje (akredituota iki 2022-06-30).

2017–2021 m. katedros mokslininkai, bendradarbiaudami su kitais universiteto akademiniais padaliniais, vykdo tris tarptautinius projektus. Šiuo metu rengia dvi mokslo monografijas su kolegomis iš Australijos ir Čekijos. Stipri socialinė partnerystė, 20-ies narių Rekreacijos ir turizmo katedros Socialinių partnerių taryba, prisideda prie programų atitikimo darbo rinkos poreikiams, absolventų įdarbinimo užtikrinimo, regiono rekreacijos ir turizmo plėtros. Nepriklausomų ekspertų vertinimu, žurnale „Reitingai“ KU Rekreacijos ir turizmo bakalauro bei magistro studijų programos pastaraisiais metais įvertintos aukščiausiais balais. 2017 m. vykdytas tyrimas ir nustatytos specifinės bei bendrosios Rekreacijos ir turizmo srities darbuotojų kompetencijos, kurios gali būti įgyjamos tik studijuojant universitete.

Rekreacijos ir turizmo katedros informacija