LT   |   EN      Mano KU   |   
Tieskime gailestingumo tiltą…
12-12-2016

TIESKIME GAILESTINGUMO TILTĄ…
Patirtinio mokymosi seminaro refleksija (2016 12 07)

Apie gyvenimo prasmę ir Gailestingumą, kaip veiklią Meilę, pakvietė pamąstyti pranciškonas kunigas brolis Benediktas Jurčys, Klaipėdos krašto socialinių darbuotojų asociacijos pirmininko Sauliaus Liekio pristatytas kaip „Vilties ambasadorius“. Jautriais, viltį žadinančiais gyvenimiškos patirties liudijimais dalijosi Šv. Pranciškaus onkologijos centro vadovė Aldona Kerpytė, režisierė ir savanorė Dalia Kanclerytė. Gailestingumo ir profesinio pašaukimo sąsajas atskleidė KU SvMF Socialinio darbo katedros absolventė, šio centro socialinė darbuotoja Irena Baltiejienė.

Tikėjimo, Meilės ir Vilties suteikė filmo „Trokštu gyventi“ peržiūra (režisierė Dalia Kanclerytė), dvasingumą žadino Socialinio darbo katedros studentų atliekamos giesmės, jaukumo suteikė žvakių šviesa.

KU SvMF dekanas prof. dr. Artūras Razbadauskas paskatino bendradarbiauti ir dalintis patirtimi, siekiant aukštesnės žmogaus gyvenimo kokybės, Socialinio darbo katedros vedėjas doc. dr. Valdas Rimkus dėkojo studentams, dėstytojams ir socialiniams partneriams už pozityvų bendradarbiavimą, Klaipėdos savivaldybės atstovė Audronė Liesytė priminė krikščioniškas socialinio darbo šaknis.

Šis Advento laikotarpio seminaras buvo skirtas gailestingumo temai, atskleidžiant onkologinę situaciją pranciškoniškosios kultūros šviesoje. Pavasario seminaras, vyksiantis gavėnios laiku, bus skirtas prekybos žmonėmis ir prostitucijos aukų situacijos bei pagalbos tinklo ir metodų analizei. Pristatydama tolesnę Socialinių darbuotojų diskusijų klubo veiklos perspektyvą šio klubo koordinatorė doc. dr. Indrė Dirgėlienė kvietė liudyti Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro vadovę bei įkūrėją KU Socialinio darbo katedros dėstytoją, egzistencinės terapijos specialistę dr. Dalią Puidokienę, kuri paskatino diskusiją apie Gailestį ir Gailestingumą, patarė kiekvienam profesionalui įvertinti, branginti ir atsakingai eiti savo gyvenimo keliu, nes nuo to priklauso ir kelionės su klientu kokybė.

Pranciškono kunigo brolio Benedikto Jurčio palaiminimas ir bendruomeninė giesmė „Tyli naktis“ užvėrė renginio, bet ne Gailestingumo duris.