LT   |   EN      Mano KU   |   
Tęstinių studijų institute vyko susitikimas su LR Švietimo ir mokslo ministerijos atstovais
28-09-2015

2015 m. rugsėjo 25 d. Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institute vyko susitikimas su LR Švietimo ir mokslo ministerijos atstovais. Atvykusius svečius ir  susirinkusius savivaldybių administracijų atstovus, pedagogų švietimo centrų darbuotojus bei suaugusiųjų švietimo centrų (mokyklų) vadovus sveikino Klaipėdos universiteto prorektorius prof. dr. K. Dučinskas, Tęstinių studijų instituto direktorė prof. dr. R. M. Andriekienė.

Į susitikimą atvykęs Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktorius dr. T. Tamošiūnas aptarė Neformaliojo suaugusiojo švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymą bei jo įgyvendinimo galimybes, pabrėžė andragoginių kompetencijų įgijimo būtinybę, dirbant suaugusiųjų švietimo srityje. T. Tamošiūnas vedė diskusiją „Suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi planavimo ir koordinavimo organizavimas savivaldybėse: koordinatorius ir jo funkcijos, savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų  planas“.

LR ŠMM Mokymosi visą gyvenimo departamento, Neformalaus švietimo skyriaus vedėjas A. Šimaitis, savo pranešime pristatė Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi poįstatyminius aktus bei  valstybės finansinę pagalbą įstatymo nuostatoms įgyvendinti.

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro Suaugusiųjų švietimo skyriaus vedėjas Saulius Samulevičius kalbėjo apie metodinę pagalbą savivaldybių koordinatoriams, rengiant neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planus.

Susitikimo metu susirinkusieji aktyviai dalyvavo diskusijoje bei turėjo įvairių klausimų svečiams.

Informaciją parengė dr. Kęstutis Trakšelys
Nuotraukų autorius Vaidas Stankus