LT   |   EN      Mano KU   |   
Temos studentų baigiamiesiems darbams Klaipėdos miesto savivaldybės premijoms gauti
06-10-2016

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, vadovaudamasi Klaipėdos miesto savivaldybės ir Klaipėdos universiteto 2013 m. sausio 28 d. bendradarbiavimo sutartimi Nr. J9-109, įsteigė pinigines premijas Klaipėdos universiteto studentams už miestui aktualius ir pritaikomuosius darbus.

Skiriamos 5 premijos už darbų vertinimo komisijos pripažintus aktualius ir/ar reikšmingus Klaipėdos miestui bei turinčius pritaikomąjį pobūdį studentų baigiamuosius darbus.

Kandidatus konkursui teikia studijų padaliniai. Dėl pretendavimo į premijas studentai gali asmenine iniciatyva kreiptis į savo studijų padalinio dekanatą iki 2017 m. birželio 16 d.

Daugiau informacijos

Studentų reikalų skyrius
Tel.: (8 46) 39 89 96, 39 89 67