English version   Mano KU   Ieškoti tinklapyje
Temos studentų baigiamiesiems darbams Klaipėdos miesto savivaldybės premijoms gauti

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, vadovaudamasi Klaipėdos miesto savivaldybės ir Klaipėdos universiteto 2013 m. sausio 28 d. bendradarbiavimo sutartimi Nr. J9-109, įsteigė pinigines premijas Klaipėdos universiteto studentams už miestui aktualius ir pritaikomuosius darbus.

Skiriamos 5 premijos už darbų vertinimo komisijos pripažintus aktualius ir/ar reikšmingus Klaipėdos miestui bei turinčius pritaikomąjį pobūdį studentų baigiamuosius darbus.

Kandidatus konkursui teikia studijų padaliniai. Dėl pretendavimo į premijas studentai gali asmenine iniciatyva kreiptis į savo studijų padalinio dekanatą iki 2017 m. birželio 16 d.

Daugiau informacijos

Studentų reikalų skyrius
Tel.: (8 46) 39 89 96, 39 89 67