LT   |   EN      Mano KU   |   
Tarptautinių vertintojų išvada: KU žurnalistikos studijų programos pažanga akivaizdi
16-09-2015

Rugsėjo 14 dieną KU SMF vyko Komunikacijų katedros kuruojamų studijų programų tarptautinis vertinimas. Buvo vertinamos dvi studijų programos: žurnalistikos bakalauro studijų programa ir magistro studijų programa – Medijos ir komunikacija.

Komisiją sudarė grupės vadovas profesorius Dr. Johannes Bardoel, Andrew David Dawson, prof. Dr. Triin Vihalemm, Mindaugas Grajauskas, Gerimanta Stankutė, Meda Keleckaitė. Atvykę ekspertai susitiko su fakulteto administracija, savianalizių suvestinių rengimo grupėmis, programų dėstytojais, studentais, absolventais bei socialiniais partneriais.

Vakare po komisijos pasitarimo pakviesti komunikacijų katedros atstovai bei fakulteto administracija buvo supažindinti su komisijos pastebėjimais apie vertintas studijų programas. Prof. Dr. Johannes Bardoel labiausiai džiaugėsi per trejus metus pasiektais rezultatais ir studentais, kurie susitikimo su komisija metu buvo drąsūs ir optimistiškai nusiteikę kalbėdami apie studijų kokybę. Taip pat profesorius tikino, jog buvo matyti akivaizdus socialinių partnerių palaikymas. Jis teigė, jog kas semestrą turėtų vykti apklausa, kaip studentai vertina studijų kokybę bei dėstytojus. Taip būtų galima daug efektyviau tobulinti studijų programas. Pateikti rezultatai preliminarūs ir galutinių išvadų reiktų tikėtis savaitės pabaigoje.

Profesorius Dr. Johannes Bardoel vertino ir vos trejus metus socialinių mokslų fakultete veikiančią magistro studijų programą, Medijos ir komunikacija. Pasak jo, sunku daryti išvadas apie šią studijų programą, nes ji dar visai nauja, tačiau akivaizdu, jog yra kur tobulėti. Kyla klausimų dėl studijų mokymo plano sudarymo ir kokius įgūdžius studentas turės baigęs šiuos mokslus ir ką konkrečiai gebės daryti.

Po komisijos rezultatų Komunikacijų katedros vedėja prof. Dr. Daiva Janavičienė teigė, jog kritiškas
komisijos žvilgsnis leis patobulinti magistro studijų programą ir bus atliekamas darbo rinkos
tyrimas ar studentai, baigę šią programą, bus paklausūs rinkoje.

KU SMF dekanas prof. Dr. Antanas Bučinskas džiaugėsi sklandžiai įvykusiu komisijos vizitu.
Paklaustas ar abi specialybės bus akredituotos, teigė, jog komisijos atsiliepimai buvo geri,
todėl visi tikisi teigiamo rezultato. Tačiau tiksli informacija bus tik po mėnesio.

Prieš trejus metus į Klaipėdos universitetą buvo atvykusi tarptautinė komisija,
kuri taip pat vertino Žurnalistikos bakalauro studijų programą. Tada akreditacija
buvo suteikta trejiems metams.

Reporterė ir straipsnio autorė: Gerda Petravičiūtė, IV kurso žurnalistikos studentė
Operatorius: Mantas Ignatjevas, IV kurso žurnalistikos studentas
Montažas: Roberta Kavaliauskaitė, IV kurso žurnalistikos studentė
Reportažas sukurtas KU SMF Medijų laboratorijoje 2015-09-15