LT   |   EN      Mano KU   |   
Tarptautinis sporto mokslo kongresas Maskvoje
05-06-2018

Šių  metų gegužės mėnesio paskutinę savaitę Maskvoje vyko tarptautinis mokslinis – praktinis kongresas Mokslinės – pedagoginės mokyklos kūno kultūros ir sporto srityje (Научно-педагогические школы в сфере физической культуры и спорта), skirtas Rusijos valstybinio kūno kultūros, sporto, jaunimo ir turizmo universiteto įkūrimo 100 – mečiui paminėti.

Lietuvos kūno kultūros ir sporto tyrimų tradicijas bei inovacijas pristatė Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto prof. dr. Laimutė Kardelienė ir prof. dr. Asta Šarkauskienė. Šiame kongrese Kūno kultūros katedros prof. A. Šarkauskienė pristatė vaikų ir jaunimo olimpinių vertybių ugdymo aktualumą, o Holistinės medicinos katedros prof. dr. L. Kardelienė pateikė tyrimų apie specialistų, realizuojančių asmens sveikatą stiprinantį fizinį aktyvumą, kompetencijų vertę visuomenės sveikatai.

Pažymėtina, kad kongrese susidomėta ir Lietuvos mokslininkų tyrimų metodikomis, ir atliktų tyrimų išvadomis. Be to, Kongrese tartasi apie įvairių šalių bendradarbiavimą skleidžiant mokslo tyrimų rezultatus.