LT   |   EN      Mano KU   |   
Tarptautinis seminaras Varšuvoje
27-03-2018

Klaipėdos universiteto Socialinių pokyčių studijų centras ir Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, bendradarbiaudami su Vokietijos istorijos institutu Varšuvoje 2018 m. kovo 22–23 d. surengė tarptautinį seminarą „Eastern European Regions 1945-1960: The Formation of a New Society and its Reflections in Family Stories“. Seminarą padėjo surengti Vokietijos istorijos instituto Varšuvoje istorikė prof. Ruth Leiserowitz. Šis mokslinis renginys inicijuotas Klaipėdos universiteto vykdomo projekto „Klaipėdos kraštas 1945–1960 m.: naujos visuomenės kūrimasis ir jo atspindžiai šeimų istorijose“ rėmuose.

Seminare dalyvavo keliolika tyrinėtojų nagrinėjančių paribio regionų ir konfliktinių zonų istoriją ir dabartį. Savo tyrimus pristatė žymi lenkų mokslininkė prof. Beata Halicka, švedų bažnyčios istorikas prof. Anders Jarlet, taip pat tyrėjai iš Čekijos, Lietuvos, Lenkijos, Rusijos, Ukrainos, Vengrijos ir Vokietijos.

Pranešimus seminare skaitė ir visos projekto „Klaipėdos kraštas 1945–1960 m.: naujos visuomenės kūrimasis ir jo atspindžiai šeimų istorijose“ tyrėjos: dr. Sigita Kraniauskienė (projekto vadovė), prof. dr. Ruth Leiserowitz, doc. dr. Silva Pocytė ir Irena Šutinienė.

Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba (LIP-091/2016).

Detalesnė informacija apie renginį

Renginio  nuotraukos (c) DHI/Marcin Kluszek