LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Tarptautinis projektas „Vaiko kelias į gražią kalbą“

Lapkričio 10 dieną Klaipėdos Tęstinių studijų institute vyko tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Visuminis (holistinis) – kūrybiškas ugdymas ir kalbos sutrikimų prevencija ankstyvajame amžiuje“. Renginyje dalyvavo 105 pedagogai, dėstytojai, ikimokyklinių įstaigų vadovai ir projekto “Vaiko kelias į gražią kalbą“ koordinatoriai iš Lietuvos ir užsienio. Projektas tęsiasi jau aštuoneris metus. Konferencijos-įdėjų mugės ir metodinių priemonių parodos atidaryme gausiai susirinkusius dalyvius ir svečius pasveikino Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Stefanija Vancevičienė. Sveikinimo kalboje ji pasidžiaugė aktyviu renginio dalyvių dalyvavimu, svečiais, prevenciniu ilgalaikiu projektu bei ankstyvąja vykdoma prevencija, mat kuo anksčiau suteikiama pagalba, tuo sėkmingesnis vaikų ugdymas.

Konferencijos tikslas: Tarptautinio projekto „Vaiko kelias į gražią kalbą“ (ang.”Child Path to a Beautiful Speech) pedagogų kūrybinės idėjos, alternatyvūs būdai, holistinė terapija, ugdant vaikų kalbą ankstyvajame amžiuje, vykdant projektą ir įgyvendinant kalbos sutrikimų prevenciją.

Dalyviai pasidalijo savo darbo praktine patirtimi, nurodė įvairius prevencinius, holistinius, alternatyvius būdus, padedančius siekti sėkmingo ankstyvojo ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos vystymosi. Pedagogų išradingumas buvo akivaizdus. Vieni pristatė, kaip sudomina ir prakalbina vaikus pasitelkdami dailę, piešdami, tapydami įvairiose erdvėse bei panaudodamos įvairią techniką, kiti sekė pasaką pagal Valdorfo metodiką, naudojo kalbos ugdymo žaidimus, naudojant holistinę terapiją ir alterniatyvias metodikas, nepamirštant Maria Montessori terapijos sistemos, Walldorfo ankstyvojo ugdymo, intervencijos, gydytojo Glen Doman harmoningo ugdymo (nuo 3 mėn.), Masaru Ibuka pagrindinius ankstyvojo vaikų vystymosi principus, pedagogo Šalva Amonašvilio, Japonijos mokslininko, smuikininko, ugdymo filosofo (Shinichi Suzuk) Šiničio Suzuki muzikos įtakos ankstyvajam ugdymui, Vydūno taurios, šviesios pedagogikos.

Daugiau informacijos