LT   |   EN      Mano KU   |   
Tarptautinio projekto RBR patirties sklaida seminare „Baltijos jūros ir priekrantės tarša“
17-05-2021

Klaipėdos universitetas š.m. gegužės 12 d. nuotoliniu būdu organizavo tarptautinį seminarą „Baltijos jūros ir priekrantės tarša“, kuris yra tarptautinio ES Interreg Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos finansuojamo projekto „Baltijos jūros regiono atsparumo atstatymas (Reviving Baltic ResilienceRBR)“ dalis.

Renginio dalyviai turėjo galimybę susipažinti su Švedijos, Lenkijos ir Lietuvos projekto pilotinių  uždavinių įgyvendinimo rezultatais, išgirsti informaciją apie Baltijos jūros būklę, jūrinių šiukšlių Baltijos jūros priekrantėje tyrimo rezultatus bei Klaipėdos mokslininkų projekto pasiekimus ir ateities perspektyvas.

Vadovaujantis RBR projekto partneris prof. dr. habil. inž. Jan Hupka iš Gdansko Technologijos universiteto atkreipė klausytojų dėmesį į tai, kad pilotinių/bandomųjų darbų investicijos yra esminis veiksmas norint įgyvendinti proaktyvias technologijas. Visi šio projekto 4 pilotiniai/bandomieji darbai yra orientuoti į kietųjų dalelių ir kitų teršalų emisijų mažinimą Baltijos jūroje. Profesorius toliau pasidalino Lenkijoje įgyvendinto pilotinio įrenginio patirtimi – jachtos „Photon“ variklio modifikavimu į DME degalus, kas atitinkamai mažina dyzelinio variklio išmetamų kietųjų dalelių kiekį. Švedijos Linnaeus universiteto prof. William Hogland apžvelgė fitoremediacijos technologijos pritaikymą Švedijoje, kuomet panaudojant augalus šalinami naftos produktai. Anna Sorelius iš NSR AB atliekų tvarkymo įmonės Švedijoje pateikė PFAS (perfluoralkilintų ir polifluoralkilintos medžiagų) šalinimo iš sąvartyno filtrato bandymų rezultatus, kuriuos atliko didžiausiame Švedijoje esančio Filborna komunalinių ir pramonės atliekų sąvartyne. Aplinkos apsaugos agentūros Jūros aplinkos vertinimo skyriaus vedėja Aistė Kubiliūtė pateikė išsamią informaciją apie Baltijos jūros aplinkos būklę, pagrindinius faktorius įtakojančius Baltijos jūrą. Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto mokslininkas dr. Arūnas Balčiūnas pasidalino Baltijos jūros priekrantės zonos jūrinių šiukšlių tyrimų rezultatais. Palangos miesto savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros skyriaus rinkodaros specialistė Aušra Šikšnienė pristatė Lietuvos pilotinį įrenginį – smėlio valymo mašiną, kuri ženkliai pagerino paplūdimių būklę ir mažina Palangos pakrantės taršą. Klaipėdos universiteto prof. Olga Anne pateikė RBR projekto įgyvendinimo  metodologiją ir apibendrino projekto rezultatus Lietuvoje. Klaipėdos universiteto mokslininkas dr. Donatas Bagočius pasidalino laivų skleidžiamos povandeninio triukšmo taršos Klaipėdos uoste tyrimais ir įžvalgomis.

Seminaras buvo organizuojamas įgyvendinant tarptautinį projektą RBR – Reviving Baltic Resilience, finansuojamą Europos Regioninės Plėtros fondo pagal 2014-2020 m. Interreg Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programą. Daugiau apie projektą skaitykite čia: RBR projektas