LT   |   EN      Mano KU   |   
Tarptautiniai ekspertai vertins Žurnalistikos, Medijų ir komunikacijos studijų programas
08-09-2015

2015 metų rugsėjo 14 dieną KU SMF vyks Komunikacijų katedros kuruojamų studijų programų tarptautinis vertinimas. Jo metu numatyti ekspertų susitikimai su fakulteto administracija, savianalizių suvestinių rengimo grupėmis, programų dėstytojais, studentais, absolventais bei socialiniais partneriais. Su ekspertų grupe ir vizito darbotvarke galite susipažinti čia.

DARBOTVARKĖ