LT   |   EN      Mano KU   |   
Tarptautinė konferencija „Kultūrų dialogas: šiuolaikinis tomizmas ir postmoderni visuomenė“
19-04-2016

Kviečiame dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Kultūrų dialogas: šiuolaikinis tomizmas ir postmoderni visuomenė, kuri vyks 2016 m. birželio 30 –liepos 1 dienomis Klaipėdos universitete (Herkaus Manto 84, LT-92294, Klaipėda, tel. +370 46 398517; el.p.: fkk.humf@ku.lt).

Konferenciją organizuoja Klaipėdos universiteto Filosofijos ir kultūrologijos katedra kartu su Hiustono Šv. Tomo universitetu (JAV), Vertybių ir filosofijos mokslinių tyrimų centru (JAV), Latvijos Universiteto Filosofijos ir sociologijos institutu, katalikišku Jono Pauliaus II universitetu Liubline (Lenkija) ir Tarptautine Tomo Akviniečio asociacija (SITA, Italija).

Mokslinis Komitetas:
Pirmininkė –  Prof. habil. dr. Dalia Marija Stančienė
Nariai – Prof. dr. George F. McLean (RVP, JAV), prof. Vincenzo Benetollo OP (Italija), prof. dr. John F. X. Knasas (JAV), prof. dr. Māra Kiope (Latvija), prof. dr. Solveiga Krūmiņa-Koņkova (Latvija), prof. dr Zbigniew Pańpuch (Lenkija) dr. Ernesta Molotokienė (Lietuva), prof. dr. Gintautas Vyšniauskas (Lietuva)

Konferencijos Organizacinis Komitetas:
Pirmininkė – Elytė Barzdžiukienė (KU)
Nariai – Hu Yeping (RVP, JAV), Algimantas Jarukaitis (KU),

TEMA

Iš istorinės Europos paveldėtas teisinis, moralinis ir religinis mentalumas globalinių transformacijų kontekste tampa formalių ir konservatyvių trikdžių šaltiniu. Tokio paveldo adaptacija ir aktualizacija kultūrų dialogo pagalba padeda išvengti civilizacijų konflikto. Šiuolaikiniame pasaulyje tebesitęsia civilizaciniai konfliktai religiniu pagrindu. 2016 m. vasario 12 d. Kuboje Romos popiežius Pranciškus ir Rusijos patriarchas Kirilas pasirašė bendrą deklaraciją, kurioje teigiama, kad tarpreliginis dialogas yra būtinas mūsų nerimą keliantiems laikams. Deklaracijoje pabrėžiama, kad skirtumai, kaip suprantamos religinės tiesos, neturi tapti kliūtimi skirtingų tikėjimų žmonėms gyventi taikoje ir harmonijoje.

Europos kultūra formavosi krikščioniškų vertybių pagrindu. Šiandien Europos Sąjunga patiria kultūros transformaciją, susijusią su islamizacija. Konferencija skirta tomistinės filosofijos analizei postmodernioje visuomenėje.

TEMOS DISKUSIJAI

  1. Kultūrų dialogas civilizacijų konflikto sąlygomis
  2. Tomistinės etikos principai šiuolaikinėse medijose
  3. Teisė, moralė ir religija globalinių transformacijų kontekste: debatai dėl prigimtinio įstatymo.
  4. Kalbos filosofija ir egzistencinis tomizmas
  5. Transcendentalinis tomizmas ir postmoderni filosofija.
  6. Tomizmas ir neomodernizmas
  7. Tomizmas sekuliarioje visuomenėje

Konferencijos programos sudarymui prašome iki 2016 m. gegužės 10 d. atsiųsti dalyvio anketą ir trumpą pranešimo anotaciją lietuvių ir anglų kalbomis (po 700 kompiuterinių simbolių kiekviena kalba).

Konferencijos pranešimų pagrindu Vertybių ir filosofijos mokslinių tyrimų centras (JAV) išleis mokslinių straipsnių rinkinį. Straipsnių elektronines versijas angų kalba (PC Windows terpė, MS Word redaktorius, apie 40.000 spaudos ženklų) prašome pateikti iki 2016 m. lapkričio 10 d. Reikalavimai straipsniui: straipsnis turi būti parengtas anglų. kalba. Pateikiama anotacija (700 kompiuterinių ženklų) ir raktiniai žodžiai (ne daugiau 5). Cituojama literatūra nurodoma puslapio apačioje. Straipsnio pabaigoje pateikiamos išvados ir bibliografija.

Pasiteiravimui kreipkitės tel. +370 46 398517 arba el. p. fkk.humf@ku.lt. Atsakingas asmuo: Elytė Barzdžiukienė.

Pranešimo trukmė – 20 min. Konferencija vyks lietuvių ir anglų kalbomis.

Konferencijos dalyvio mokestis – 10 EUR (mokėti registracijos metu).

Apgyvendinimas
Dalyviai 10 dienų prieš konferenciją galėtų užsisakyti vietą Klaipėdos universiteto bendrabutyje (kreiptis į atsakingą asmenį Elytę Barzdžiukienę tel. +370 46 398517 arba el. p.: fkk.humf@ku.lt).

Dalyvio anketa

Pildykite čia.