LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Tarptautinė jūrų tyrinėjimo tarybos konferencija Hamburge

2018 m. rugsėjo 24–27 dienomis Hamburge vyko kasmetinė Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (angl. International Council for the Exploration of the Sea – ICES) mokslinė konferencija. Konferencijoje dalyvavo 650 socialinių ir gamtos mokslų mokslininkų bei ekspertų iš 34 pasaulio šalių, tarp jų – ir Lietuvos mokslininkai iš Klaipėdos universiteto. Vienoje iš 17-os sesijų Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto mokslininkė dr. Rasa Morkūnė pristatė pranešimą „Trophic positions of coastal consumers, determined using trophic mass-balance modelling and stable isotope analyses“. Be žodinių pranešimų sesijų, sėkmingai vyko ir stendinių pranešimų sesijos, sulaukta aukšto lygio kviestinių lektorių pranešimų, surengti net šeši renginiai jauniesiems mokslininkams.

Tarptautinė jūrinių tyrimų taryba yra svarbi jūros mokslų koordinavimo organizacija, į kurios žuvų išteklių tyrimų, vertinimo ir valdymo rekomendacijas atsižvelgiama visame pasaulyje. Dalyvavimas tokiose kasmetinėse mokslinėse konferencijose pristato Lietuvoje vykdomus mokslinius tyrimus, leidžia semtis patirties, padeda suprasti, kurias sritis būtina vystyti, skatina bendradarbiauti. Be to, Lietuvos mokslininkų dalyvavimas tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos veikloje, įskaitant ir ekspertų grupių susitikimus, svarbus ir planuojant jūros tyrimus.

Renginyje dalyvavusi mokslininkė dėkoja Lietuvos mokslo tarybai už galimybę pristatyti savo tyrimų rezultatus. Dalyvavimas reginyje buvo finansuotas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą (priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“).