LT   |   EN      Mano KU   |   
Tarpdisciplininės ergoterapijos studentų patirtys Bulgarijoje
10-02-2016

Būrelis ergoterapijos programos studentų sausio 17–24 dienomis, kartu su Reabilitacijos katedros vedėja doc. dr. Giedre Kavaliauskiene, dalyvavo tarptautiniame konkurse Innovations and creativity for life (liet. Inovacijos ir kūrybiškumas gyvenimui), kuris šiemet vyko Bulgarijoje, Ruse Angel Kančev universitete. Kurso koordinatorius – Erwin Vanroye iš PXL universiteto, Belgijoje. Mums, IV kurso ergoterapijos studentams, tai buvo neįkainojama patirtis visam gyvenimui, nes be abejonės praturtino visus tiek kultūrine, tiek profesinių įspūdžių prasme.

Kartu su mumis – Žydre Lenkauskaite, Kaziu Kuneika, Egle Rudnickyte – buvo atvykę įvairių šalių ir specialybių studentai ir dėstytojai. Kursų metu, kuriuos vedė dėstytojai iš Belgijos PXL universiteto (Hogeschool PXL), Jungtinės Karalystės Koventry universiteto (Coventry University), Šiaurės Danijos universiteto kolegijos (University College Nordjylland), Suomijos Oulu kolegijos (Oulu University of Applied Sciences), kartu studijavome ir dirbome, kūrėme ir mokėmės, bendravome, turėjome galimybę susipažinti artimiau, pasidalinti žiniomis apie studijas savo šalyse, savo specialybėje taikomus metodus ir sprendimų būdus, taip pat konsultuotis su įvairių sričių dėstytojais. Supratome įvairių šalių kultūrų skirtumus.

Didžiausią įspūdį paliko tai, jog kursuose vyravo komandinio darbo metodai. Tai tik dar kartą įrodė, kad darbas komandose yra ne tik malonus, bet ir labai efektyvus, todėl tampa ypač naudingu. Pokyčiai vyksta greičiau, sklandžiau ir pasiekiama geriausių sprendimų būdų. Vertinga tai, kad taip pat didelis dėmesys buvo skiriamas praktiniam, kūrybiniam mokymui, o ne vien teoriniu būdu perteikiamoms žinioms. Pajutome, kad tai ypač svarbu būsimiesiems specialistams.

Esame dėkingi Klaipėdos universiteto, Sveikatos mokslų fakulteto dekanui prof. dr. Artūrui Razbadauskui bei Reabilitacijos katedros vedėjai doc. dr. Giedrei Kavaliauskienei už galimybę ir sudarytas sąlygas dalyvauti tokiame tarptautiniame konkurse!

Esamiems ir būsimiems studentams linkime išnaudoti progą ir rasti galimybę sudalyvauti renginyje Innovations and creativity for life.

Ergoterapijos IV kurso studentai
Eglė Rudnickytė, Žydrė Lenkauskaitė, Kazys Kuneika