LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Tapk profesionaliu geografu!

Tapk profesionaliu geografu!

Lietuvoje ryškėja nedarbo, emigracijos, socialinės atskirties, miestų susitraukimo, gyventojų regreso kaimuose, aplinkosauginės problemos. Spręsti šias ir panašias problemas yra mokomi jaunieji Klaipėdos universiteto Viešojo administravimo ir Socialinės geografijos katedros geografai.

Jūsų laukiame bakalauro studijų programoje Socialinė ekonominė geografija ir regionistika. Tai klasikinė studijų programa, gyvuojanti jau 22 metus. Bakalauro nuolatinių studijų trukmė 3,5 metai arba 7 semestrai. Bakalauro ištęstinių studijų trukmė 4,5 metai arba 9 semestrai

Baigusiems bakalauro studijas, kviečiame rinktis  Visuomeninės geografijos magistrantūros studijas. Studijų trukmė – 1,5 metų. Šiais metais yra skirtos net 8 valstybinės vietos būsimiems studentams.

Programos tikslas – ruošti kvalifikuotus visuomenės geografijos specialistus, ypatingą dėmesį skiriant jų kompetencijoms, pagrįstos darnios plėtros principais, kurios orientuotos į žinių ekonomiką. Ruošiami specialistai geografai, suprantantys visuomenės bei ūkio socialines ekonomines problemas, jų erdvines priežastis bei mokantys priimti teisingus strateginius sprendimus. Ugdomi geografai – regionistai, kurie geba kompleksiškai tirti įvairias regionų problemas, mokantys įgyvendinti nacionalines bei ES regionų plėtros programas.

Profesinės karjeros galimybės

Baigus studijas galėsite dirbti savivaldos institucijose, savivaldybėse, seniūnijose, regioninės plėtros projektų rengėjais, regionų plėtros agentūrose, darbo biržose, Socialinės rūpybos skyriuose, aplinkosaugos institucijose. Taip pat galėsite dirbti mokymo ir švietimo srityse geografijos mokytojais.

Privačiame sektoriuje galėsite dirbti kelionių agentūrose, pardavimų vadybininkais, rinkos analitikais, finansų sektoriuje, transportavimo, logistikos srityse, taip pat galėsite dirbti konsultantais privačiose įmonėse, kurios ruošia, administruoja nacionalinius bei tarptautinius regionų plėtros ir investicinius projektus, GIS specialistais. Lietuvos darbo biržos duomenimis – Lietuvoje geografų bedarbių nėra

Svarbiausi dėstomi programos dalykai

Bendroji kartografija ir topografija; Socialinės ir ekonominės geografijos įvadas; Socialinės ekonominės geografijos teorija ir tyrimų metodai; Regionistika ir regioninių tyrimų metodai; Geografinių informacinių sistemų (GIS) studijos; Lietuvos socialinė ekonominė geografija; Pasaulio socialinė ekonominė geografija; Demografija ir gyventojų geografija; Ekonominė geografija (ūkio šakos); Politinė geografija ir geopolitika; Regionų darnios plėtros pagrindai ir modeliai; Pasaulio ir Lietuvos gamtinė geografija; Transporto ir komunikacijų geografija; Turizmo ir poilsio geografija; Kaimo geografija; Paveldo geografija; Teritorijų planavimas; Mokomoji praktika (Lietuvoje); Tolimoji praktika užsienyje (KU lėšomis); Specialioji praktika (Lietuvoje arba užsienyje).

Erasmus mainų programa

Studijų metu studentai gali dalyvauti KU Erasmus+ programos konkurse ir vieną semestrą studijuoti visuomeninės geografijos užsienio universitetuose:

  • Lenkijos Gdansko universiteto Geografijos institute
  • Prancūzijos Le Havro ir Aix Marselio universitetuose
  • Vokietijos Grefsvaldo ir Tiubingeno universitetuose
  • Rumunijos Oradijos universitete
  • Turkijos Uludago universitete
  • Italijos Triesto universitete
  • Suomijos Joensuu ir Turku universitetuose

Įdomu – žymiausi geografai

Geografijos mokslui ir geografo specialybei buvo neabejingas JAV prezidentas Džordžas Vašingtonas, kuris savo karjera pradėjo tapdamas geografijos mokytoju.

Geografijos mokyklose mokė palaimintoji Motina Teresė.

Didžiosios Britanijos princas Haris yra baigęs geografijos studijas, specializavosi politinės geografijos, geopolitikos, karinės geografijos srityse.

Žymus JAV krepšininkas M. Džordanas taip pat yra baigę geografijos studijas.

Žymus pasaulio ekonomistas P. Krugmanas, kuris tiksliai nusako pasaulio ūkio ir ekonomikos tolesnę raidą bei būsimus iššūkius, taip pat yra geografas, ekonominės geografijos specialistas.

Išsamesnė informacija katedros tinklalapyje

 Klaipėdos universiteto bakalauro programos Socialinė ekonominė geografija ir regionistika ir magistro programos Visuomeninė geografija absolventų sklaidos žemėlapyje matoma studijų programų geografinė trauka Lietuvoje. Studijas baigė nemažai absolventų iš Vakarų, Šiaurės ir Vidurio Lietuvos regionų.