LT   |   EN      Mano KU   |   
Taikomosios statistikos specialistas – laukiamas darbo rinkoje
08-06-2016

Pastaruoju metu statistinių duomenų kiekis įvairiose srityse sparčiai didėja, todėl svarbu juos ne tik tinkamai saugoti, tačiau ir analizuoti bei pasinaudoti gaunama informacija. Statistikai yra atsakingi už tyrimų planavimą, organizavimą ir rezultatų interpretavimą, kompiuterinį modeliavimą, siekiant užtikrinti praktinį informacijos pritaikomumą įvairioms veikloms. Statistikai taiko statistikos teorijas ir metodus tokiose srityse, kaip aplinkosaugos problemoms spręsti, būsimoms ekonominėms sąlygoms prognozuoti, vyriausybės programoms vertinti, verslo procesams gerinti, biomedicininiams tyrimams atlikti ir kt.


Taikomosios statistikos TIKSLAS yra parengti specialistus, gebančius:

 • Kurti ir plėtoti statistinę metodologiją.
 • Vykdyti tyrimus pagrįstus matematinės statistikos metodais.
 • Vykdyti projektus, atlikti tyrimus bei studijas.
 • Rinkti duomenis taikant įvairius metodus.
 • Analizuoti, interpretuoti ir teikti siūlymus remiantis pateikta informacija.
 • Diskutuoti su įvairių sričių specialistais.
 • Teikti ataskaitas, remiantis analizės rezultatais.

GALIMYBĖ RINKTIS VIENĄ IŠ SPECIALIZACIJŲ

Kompiuterinis modeliavimas tai yra statistinių bei matematinių metodų realizavimas, taikant įvairias kompiuterines modeliavimo programas. Kompiuterinis modeliavimas padeda modeliuoti, analizuoti bei vizualizuoti didelės apimties duomenų rinkinius. Kompiuterinis modeliavimas gali būti taikomas pačiose įvairiausiose srityse: ekologinių procesų modeliavimas bei 3D vizualizavimas, ekonominių procesų modeliavimas ir prognozė, Geografinių informacinių sistemų (GIS) taikymas, medicininių duomenų analizė ir modeliavimas ir pan.

Duomenų gavyba ir analitika yra šiuolaikinė informacijos analizės sritis, atsiradusi duomenų bazių technologijų, dirbtinio intelekto ir statistinės duomenų analizės sankirtoje. Duomenų gavyba dažnai suprantama kaip statistikos pritaikymas tiriamųjų duomenų analizės ir prognozuojamų modelių forma, siekiant atrasti modelius ir kryptingumus dideliuose duomenų rinkiniuose. Duomenų gavyba ir analitika yra aktuali įvairiose srityse:  finansų ir draudimo institucijoms, telekomunikacijų įmonėms, medicinos įstaigoms, transporto kompanijoms, vyriausybinėms organizacijoms, didelėms prekybos organizacijoms, aplinkotyroje, ekologijoje ir pan.


Įsidarbinimo galimybės

Absolventai gebės savarankiškai atlikti realių statistinių duomenų analizę, sudaryti tinkamą statistinį modelį, apskaičiuoti dominančią prognozę, mokės taikyti specializuotas programas sudėtingų socialinių-ekonominių reiškinių analizei, galės interpretuoti ir apibendrinti statistinių tyrimų rezultatus. Taikomosios statistikos specialistai paklausūs įvairiose srityse, absolventai gali įsidarbinti:

 • Finansų bei draudimo kompanijose;
 • Statistikos departamente ir kitose vyriausybinėse organizacijose;
 • Medicinos tyrimų agentūrose;
 • Inžinerijos ir jūrų kompanijose;
 • Aplinkosaugos kompanijose;
 • Aplinkos apsaugos agentūrose;
 • Rinkos tyrimų kompanijose;
 • Farmacijos įmonėse;
 • Įmonėse, kurioms reikia procesų tobulinimo;
 • Aukštosiose mokyklose.

Taip pat gali tęsti magistrantūros studijas Lietuvos bei Europos universitetuose.

Rengiant TAIKOMOSIOS STATISTIKOS studijų programą buvo apklausti tokių įmonių kaip: VšĮ „Klaipėdos jūrininkų ligoninė“, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (KVJUD), UAB „Vakarų Baltijos Laivų Statykla“, Klaipėdos teritorinė darbo birža, Jūrinių tyrimų departamentas, AB „TEO“, Lietuvos statistikos departamentas, UAB „Vingės logistika“, UAB „Arijus“, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, UAB „Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė“ atstovai, kurie išsakė nuomonę, kad šie specialistai yra reikalingi jų atstovaujamose įmonėse bei įstaigose.

Informatikos ir statistikos katedra
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 88 20
isk.jtgmf@ku.lt