LT   |   EN      Mano KU   |   
Sveikatos mokslų fakultete pristatyta pedagogės Rimantės Vasiljevos tapybos darbų paroda
20-04-2016

Balandžio 20 d.  KU Sveikatos mokslų fakulteto antrame aukšte buvo pristatyta pedagogės Rimantės Vasiljevos tapybos darbų paroda.

Fakulteto dekanas prof. Artūras Razbadauskas pasidžiaugė autorės produktyvumu, kuri vienus darbus pristatė Klaipėdos jūrininkų ligoninėje sausio mėnesį, o dabar naujus darbus ant drobės pristatė ir Sveikatos mokslų fakulteto bendruomenei. Autorė įgijusi  tris aukštojo mokslo diplomus Klaipėdos universitete, pirmosios pakopos rekreacijos studijos, magistro – rekreacinės kraštotvarkos studijos ir edukologijos studijos. Darbų pagrindinis motyvas yra peizažas  ir gėlės: Tai  tarsi  langai  į  šilumą, žalumą, žiedų ryškias spalvas, juk pasiilgome po žiemos. Autorė  kalbėjo apie  meno ypatingas galias, kurios padeda  atsipalaiduoti, reabilituotis, – teigia autorė. Kiekvienas darbas greta papildytas eilėraščių tekstais, tai buvusios ligoninės slaugytojos, psichologės Ritos Bijeikytės Gatautės kūryba.  Fleitos muzikos garsais  džiugino  muzikantas Gintaras Vainutis,  kuris  ilgus metus dirbo pedagoginį  darbą Eduardo Balsio menu gimnazijoje.

Kviečiame aplankyti kūrėjų  parodą, gal po to ir Jūs kitaip pažvelgsite į gyvenimą, pasisemsite  šviesos ir ramybės!…

R. Gorodeckienės nuotraukos

Rita  Bijeikytė-Gatautė 
Poleano sindromas

Trenkęs durimis –
Išėjo piktas vyras.
Bet laimei –
Aš neišdaviau.
Kai peršti akį,
Džiaugiuos ne širdį.
O kai naktis poliarinė,
Žinau, vėliau švies saulė.
Kai kojos neneša
Link šulinio,
Ten mintys siekia
Ir neišsenka šuliniai
Kantrybės.
Vaikai paliko –
Sekmadieniais
Lankau Bažnyčią.
O džiaugsmo
Kupina širdis
Vis ieško gero ten,
Kur jo nėra.
Širdies kalba
Ir mintimis
Prisišaukiu  ir
Atveriu duris
Į sėkmę.