LT   |   EN      Mano KU   |   
Svečiuose pas prancūzus – paskaitos La Rošelio universitete
15-03-2020

Š.m. kovo 8-14 d. Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Ekonomikos katedros docentė Rasa Viederytė vyko į Prancūziją ir EU-CONEXUS partnerių konsorciumo universitete La Rošelyje visą savaitę skaitė paskaitas šio universiteto Vadybos fakulteto bei Paruošiamosios klasės, skirtos prestižinėms aukštosioms mokykloms, studentams. 

La Rošelio universiteto pageidavimu, buvo suderintos šios paskaitų temos Ekonomikos ir vadybos bei IT sistemų valdymo studentams: „Technologiniai ir aplinkosauginiai sprendimai jūrų pramonės darniai plėtrai“, „Ekonominio intelekto ir žaliojo augimo suderinamumas“, „Komunikacija rinkodaroje“ ir „Pakrančių miestų tvarumas“.

Studentams buvo pristatyti ir pagrindiniai Klaipėdos kaip pakrančių miesto ekonominiai ir vadybiniai sprendimai bei miesto ir uosto plėtros vizija, diskutuota apie šių sprendimų poreikį, aplinkosauginius ypatumus uostų plėtrai ir technologinius bei ekonominius aspektus bei globalizacijos įtaką jūrų pramonės plėtrai. Studentai aktyviai įsitraukė į diskusijas apie La Rošelio kaip pakrančių miesto augimo ir plėtros iššūkius, rado panašumų su Klaipėda.

Paruošiamosios klasės, skirtos pasiruošimui stojant į prestižines aukštąsias mokyklas, studentams buvo skaitytos šios paskaitos: „Tvaraus žaliojo augimo sprendimai neformaliajame ugdyme, organizuojant tarptautines stovyklas ir olimpiadas“ ir „Socialinės verslininkystės plėtotė jaunimo tarpe, pasitelkiant inovatyvius neformalaus ugdymo inovatyvius žaidybinius metodus“. Jaunimui buvo pristatyta ir Lietuvos socio-ekonominė apžvalga, pagrindiniai šalies ekonominiai duomenys ir jų projekcijos, Prancūzijos ir Lietuvos ekonominės situacijos palyginimas, vizualizuoti pagrindiniai Vakarų Lietuvos strateginiai miesto, uosto, logistikos ir pramonės zonų ekonominės plėtros projektai. Studentai aktyviai domėjosi galimybėmis studijuoti Lietuvoje, Lietuvos ugdymo sistemos ypatumais, teiravosi apie galimas praktikos vietas ir užmegztą ryšį tarp mokslo ir verslo organizacijų.

La Rošelio universiteto Tarptautinių ryšių skyriaus vadovas Stephane Aymard pasidžiaugė, kad Klaipėdos universiteto dėstytoja doc. dr. Rasa Viederytė jų universiteto Vadybos fakultete lankosi kaip viena pirmųjų dėstytojų, atvykusių iš EU-CONEXUS projekto partnerių universitetų tinklo.

Susitikimuose su dėstytojais ir vadovybe buvo aptartos galimos bendros veiklų kryptys: aktyvus įsitraukimas į jau startavusį EU-CONEXUS projekto veiklų įgyvendinimą savo tematikose, bendrų mokslinių publikacijų ruošimas, bendrų projektų inicijavimas ir įgyvendinimas, bendrų jungtinių studijų programų kūrimas ir užmegztų šiltų kolegialių santykių palaikymas bei stiprinimas per žinių ir gebėjimų mainus. 

Ši tarptautinė dėstymo stažuotė buvo apmokėta iš Erasmus+ programos lėšų.

Norime pabrėžti, jog doc. dr. Rasa Viederytė šiuo metu laikosi karantino sąlygų ir leidžia laiką namuose, nejausdama jokių negalavimo požymių.