LT   |   EN      Mano KU   |   
Dėmesio: priimami prašymai dėl stipendijų ir finansinės paramos studentams
17-09-2018

Primename, kad priimami prašymai skirti studijų stipendiją.

Prašymai skirti studijų stipendiją yra teikiami elektroniniu būdu prisijungus per elektroninės bankininkystės arba elektroninio parašo sistemas.

Prašymus gali teikti pirmojo kurso studentai, 2018 m. įstoję į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su teise į studijų stipendiją ir pasirašę studijų sutartis su aukštąja mokykla.

Pirmosios pakopos studijų pirmojo kurso studentai prašymus gali teikti ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 20 dienos.

Detalesnė informacija: https://vsf.lrv.lt/lt/naujienos/priimami-prasymai-skirti-studiju-stipendija-1

SOCIALINĖS STIPENDIJOS

Vyksta paraiškų priėmimas socialinei stipendijai gauti 2018 m. rudens semestrą. 

Socialines stipendijas skiria ir administruoja Valstybinis studijų fondas. Socialinės stipendijos dydis – 123,50 Eur per mėnesį.

Socialinę stipendiją gali gauti aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos studijų studentai ir studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas, studijuojantys tiek valstybės finansuojamose vietose, tiek už studijas mokantys savo lėšomis, kurie atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

  1. Yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti ar gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą.
  2. Turi teisės aktų nustatyta tvarka 45 proc. ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ir vidutinį neįgalumo lygį.
  3. Yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Socialinės stipendijos neturi teisės gauti asmenys:

  1. Neturintys teisės į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnį.
  2. Laikinai sustabdę studijas arba esantys akademinėse atostogose.
  3. Turintys daugiau kaip vieną akademinę skolą.

Studentas, norėdamas gauti socialinę stipendiją 2018 m. rudens semestrą, nuo 2018 m. rugsėjo 15 d. iki spalio 10 d. (įskaitytinai), privalo per Fondo interneto tinklalapį <vsf.lrv.lt> prisijungti prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką.

Informacija apie paraiškų pildymo tvarką yra pateikta Fondo interneto tinklalapyje <vsf.lrv.lt>. Dėl informacijos apie paraiškų pildymo tvarką galima asmeniškai kreiptis į Valstybinį studijų fondą.

Paraišką, kurią studentas pildo Fondo interneto tinklapyje, atsispausdinti ir popierinio jos varianto į Fondą pristatyti nereikia. Studentas, pateikęs prašymą socialinei stipendijai gauti, privalo nuolat pasitikrinti savo pateikto prašymo ir el. pašto dėžutėje gaunamus pranešimus.

Daugiau informacijos: http://vsf.lrv.lt/ 

Viktorija Vigėlienė, Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vedėja; tel. (8 5) 264 7153; el.p. viktorija.vigeliene[eta]vsf.lt

Primename, kad Lietuvių kilmės užsieniečiai kviečiami teikti prašymus paramai studijoms gauti.

Studentai, norintys gauti paramą, nuo rugpjūčio 27 iki rugsėjo 30 d. turi užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką. Paraiškos paramai gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas.

Detali informacija: https://vsf.lrv.lt/lt/naujienos/lietuviu-kilmes-uzsienieciai-kvieciami-teikti-prasymus-paramai-studijoms-gauti-3