LT   |   EN      Mano KU   |   
Susitikime su laivų agentais aptarti balastinių vandenų taršos tyrimai
14-09-2021

2021 m. rugsėjo 9 d. Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institute vyko renginys, skirtas laivų agentams bei kitiems šia tematika suinteresuotiems asmenims. Susitikimo metu buvo pristatyta Tarptautinės jūrų organizacijos (angl. IMO) Laivų balastinių vandenų ir nuosėdų kontrolės ir valdymo konvencija, jos įgyvendinimo eiga, laivų balastinio vandens tvarkymo problemos bei Baltijos jūros regione atliekamų tyrimų tendencijos, pristatyti COMPLETE ir DORAS projektų rezultatai bei planuojamos veiklos. Aptarti pagrindiniai iššūkiai, su kuriais susiduria Baltijos jūros regiono šalys, įgyvendinančios minėtą konvenciją.

Vienas iš susitikimo tikslų buvo pristatyti atliekamus tyrimus, susijusius su balastiniais vandenimis, kurie prisidėtų prie efektyvių ir greitų balastinio vandens apdorojimo kokybės vertinimo metodų kūrimo. Didžiausio susirinkusiųjų dėmesio sulaukė balastinių vandenų mėginių ėmimo procedūros bei su tuo susiję technologiniai ir procedūriniai iššūkiai bei pademonstruota laivų, plaukiojančių tuo pačių maršrutu, išimčių taikymo priemonės elektroninė versija, parengta pagal Konvencijos A-4 taisyklę.

Susitikimo pabaigoje dalyviai buvo pakviesti į pažintinę ekskursiją po Jūros tyrimų instituto laboratorijas.

Daugiau informacijos apie projekto rezultatus pateikta projektų tinklapiuose: „COMPLETE PLUS“ ir „DORAS“ .

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonę „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo. Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0083.