LT   |   EN      Mano KU   |   
Susitikimas su inovacijų ir technologijų perdavimo centrų atstovais
21-02-2019

Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto vykdomo projekto KORPIS vadovė Viktorija Vaitkevičienė ir Mokslo ir inovacijų skyriaus vyresnioji specialistė Loreta Staškūnienė 2019-02-20 dalyvavo Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro inicijuotame inovacijų ir technologijų perdavimo centrų atstovų susitikime, vykusiame Kauno technologijos universiteto „Santakos“ slėnyje.

Susitikimo metu aptarti pagrindiniai inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos iššūkiai, susiję su  intelektinės nuosavybės apsauga: žinių ir įgūdžių apie intelektinės nuosavybės integravimas į studijų procesą, centrų darbuotojų kompetencijų intelektinės nuosavybės apsaugos srityje stiprinimas, intelektinės nuosavybės valdymo dokumentų rengimo ir įgyvendinimo, intelektinės nuosavybės komercinimo klausimai.

Šiuo metu vyksta intelektinės nuosavybės sistemos pertvarkos darbai, kuriais įgyvendinama Vyriausybės programos IV prioriteto įgyvendinimo priemonė „Bendros nacionalinės intelektinės nuosavybės sistemos pertvarkos, bendradarbiaujant su Pasauline intelektinės nuosavybės organizacija (PINO), atlikimas“. Įgyvendinant šią priemonę, praeitų metų rugpjūčio mėn. PINO tarptautiniai ekspertai pateikė Lietuvai rekomendacijas intelektinės nuosavybės sistemos tobulinimo klausimais. Šiuo metu rekomendacijos yra svarstomos 2018 m. spalio mėn. teisingumo ministro sudarytoje darbo grupėje, kurioje dalyvauja įvairių institucijų atstovai. Šiuo susitikimu siekiama prisidėti prie PINO rekomendacijų, susijusių su mokslo ir studijų institucijų veikla, įgyvendinimo.

Daugiau informacijos apie renginį pateikiama Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro tinklapyje https://vpb.lrv.lt/lt/naujienos/susitikimas-su-inovaciju-ir-technologiju-perdavimo-centru-atstovais.

Inovacijų ir technologijų perdavimo veikloms Klaipėdos universitete vystyti yra suformuota komanda iš Jūros tyrimų bei Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutuose, Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultete bei Mokslo ir inovacijų skyriuje dirbančių mokslininkų ir specialistų. Ši komanda įgyvendina Europos regioninės plėtros fondo finansuojamą projektą „MTEP rezultatų komercinimo potencialo didinimas Jūriniame slėnyje“ (trump. KORPIS), sutarties Nr.01.2.2-CPVA-K-703-01-0016.