LT   |   EN      Mano KU   |   
Studijuok valstybės tiksliniu būdu finansuojamoje studijų vietoje ir užsitikrink savo ateitį
10-05-2016

Studijuok valstybės tiksliniu būdu finansuojamoje studijų vietoje ir užsitikrink savo ateitį

Neišvengiamai artėja egzaminų metas 12-ų klasių moksleiviams, o su juo prasidės ir perspektyvių ateities studijų paieška. Būsimiesiems studentams primename, kad Klaipėdos universitete galima rinktis valstybės finansuojamas (vf), valstybės nefinansuojamas (vnf) bei tikslinio finansavimo studijų vietas.

Pasinaudoję tiksliniu finansavimu studentai gali įgyti trokštamą specialybę ir iš karto po studijų sėkmingai įsilieti į darbo rinką. Tai yra puiki pradžia planuojančio savo ateitį jauno žmogaus karjeroje. Pasirinkus tokį finansavimo modelį, studentas už mokslą nemoka. Darbdavys, studentas ir aukštoji mokykla sudaro trišalę sutartį (išskyrus menų studijų atstovus), kurios pagrindu studentas įsipareigoja būti pažangiu ir po studijų tris metus dirbti įmonėje, su kuria ir buvo sudaryta sutartis. Kandidatų į tiksliniu būdu valstybės finansuojamas studijų vietas atranką vykdo aukštoji mokykla kartu su darbdaviu bendrojo priėmimo metu.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrė 2016 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. V-403 „Dėl preliminarių tiksliniu būdu valstybės finansuojamų studijų vietų skaičių paskirstymo 2016 metais pagal aukštąsias mokyklas, studijų programas ir studijų kursus patvirtino preliminarias tiksliniu būdu valstybės finansuojamas studijų vietas aukštosioms mokykloms ir studijų programoms.

Klaipėdos universitetui skirtos net 48 tikslinio finansavimo vietos:

Eil. Nr. Studijų programa Studijų kursas Preliminarus tikslinių studijų vietų skaičius
 1. Atlikimo menas I 5
 2. Vaikystės pedagogika I 17
 3. Režisūra I 3
 4. Suskystintų gamtinių dujų terminalų inžinerija I 8
 5. Jūrų transporto inžinerija I 8
 6. Laivo inžinerija I 4
 7. Informatika I 3
Iš viso:    48

Aukštosioms mokykloms nurodytos studijų vietos skirtos įvertinus miestų / regionų plėtros perspektyvą, todėl tikslinį finansavimą gauna tik valstybei būtinos bei rinkos poreikį tenkinančios specialybės.

Vaikystės pedagogikos specialistai, SGD terminalų bei jūrų transporto inžinieriai – specialistai, sulaukę didžiausio darbdavių susidomėjimo. Vaikystės pedagogų poreikį išreiškė Klaipėdos miesto lopšeliai-darželiai ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracija. AB „Klaipėdos nafta“ prisidės prie 8-ių SGD terminalų inžinerijos studijų programos vietų finansavimo, AB „Vakarų laivų gamykla“ bei VĮ Vidaus vandens kelių direkcija – prie jūrų transporto inžinierių rengimo.

Klaipėdos universiteto
Studijų skyrius
Tel.: (8 46) 398 993,  398 994
El. p. studentu.priemimas@ku.lt