LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Studijų programa Gamybos inžinerija – akredituota 6 metams!

Studijų programa Gamybos inžinerija – akredituota 6 metams!

Kovo 13 d.  Studijų kokybės vertinimo centro pateiktose išvadose po išorinio vertinimo Klaipėdos universiteto Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultete vykdoma II pakopos studijų programa Gamybos inžinerija buvo akredituota 6-eriems studijų metams. Fakulteto vadovybė didžiuojasi, mat remiantis studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašu, vykdomos studijų programos gali būti akredituojamos trejiems arba šešeriems studijų metams.

Vizito metu ekspertai iš Lietuvos, Ispanijos, Didžiosios Britanijos, Švedijos vertino fakulteto vykdomą Gamybos inžinerijos magistrantūros studijų programą. Svečiai susitiko su studijų programos studentais, programos dėstytojais, absolventais, socialiniais partneriais ir fakulteto administracija.

Ekspertai, apžiūrėję materialinę bazę, pabrėžė pagrindinę programos sandaros stiprybę – integruotą požiūrį į inžineriją. Taip pat jie atkreipė dėmesį į tiriamojo darbo praktiką, kuri studentams sudaro galimybę mokslinius tyrimus atlikti bendrovėse arba Klaipėdos universiteto Jūros mokslų ir technologijų centro Jūrinių konstrukcijų patikimumo tyrimų laboratorijoje. Glaudūs Klaipėdos universiteto Inžinerijos katedros personalo ir verslo organizacijų ryšiai padeda sudaryti įvairias bendradarbiavimo sutartis, kurios magistro studijų studentams suteikia galimybę atlikti tiriamąją praktiką bendrovėse. Ekspertus taip pat džiugino aukšti absolventų įsidarbinimo rodikliai.

Užsienio ekspertai, pabendravę su fakulteto bendruomene, teigė, kad dėstytojų, studentų, alumnų ir socialinių partnerių santykiai yra puikūs, o tai sukuria palankią aplinką darbui, studijoms bei praktikai.

Programos vertinimo išvadose ekspertai pabrėžė, kad studentams suteikiamas tinkamas akademinės ir socialinės paramos paketas – bendrabučiai, skiriamos stipendijos, virtuali mokymosi aplinka, psichologinė pagalba, galimybė išvykti studijoms pagal Erasmus+ mainų programą, stažuotės po studijų baigimo ir pan. Taip pat pastebima, jog programa dinamiška, žengia koja kojon su augančia Klaipėdos regiono pramone, o bendradarbiavimas su verslu padeda ruošti specialistus, kurie kompensuotų nuolatinį darbo jėgos poreikį regiono įmonėse.

Programos vadovė J. Janutėnienė bei dėstytojai, prisidedantys prie studijų programos Gamybos inžinerija puoselėjimo ir tobulinimo, džiaugiasi gautu įvertinimu, kuris, jų nuomone, skatina dar labiau stengtis dėl esamų ir būsimų studentų, paruošti juos puikiais, vertinamais specialistais.