LT   |   EN      Mano KU   |   
Studijų kainos kompensavimas karo tarnybą atlikusiems asmenims
10-12-2019

Jei asmuo atliko karo tarnybą prieš studijas ar jų metu ir nori gauti studijų kainos kompensaciją, jis kreipiasi į savo aukštąja mokyklą ir pateikia dokumentus, liudijančius apie atliktą nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigtus bazinius karinius mokymus. Sąrašus asmenų, kurie gali gauti kainos dalies kompensacijas, sudaro ir Fondui pateiks aukštoji mokykla.

Prašymai teikiami fakulteto administracijai iki 2020-01-25, pridedant:

1.    asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

2.    krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo faktą, kopiją;

3.    sumokėtų už studijas įmokų dokumentų išrašų kopijos.

Teisę į už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimą turi nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikęs ar bazinius karinius mokymus baigęs asmuo, (toliau – karo tarnybą atlikęs asmuo):

  • pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuoja pagal pirmosios arba antrosios pakopos, arba vientisųjų studijų programas ar yra baigęs studijas;
  • karo tarnybą atliko po 2011 m. rugsėjo 1 dienos;
  • karo tarnybą pradėjo iki 2015 m. balandžio 21 dienos;
  • visą studijų laikotarpį ar jo dalį (semestrą) studijavo valstybės nefinansuojamoje vietoje;
  • neturi akademinių skolų;
  • studijas pradėjo praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo karo tarnybos atlikimo;
  • karo tarnybą atliko praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo studijų baigimo datos.

Kainos dalies kompensacija gali būti skiriama tik už vienas studijas.

Kainos dalies kompensavimas skiriamas asmeniui pabaigus atitinkamą studijų laikotarpį:

  • pabaigus pirmus dvejus (ištęstinių studijų atveju – baigus pirmąją pusę studijų programos) studijų metus;

ir/ arba

  • pabaigus trečiuosius studijų metus iki pirmosios pakopos studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju – baigus antrąją pusę studijų programos);
  • pabaigus antrosios pakopos studijas.

Asmuo informuojamas apie paskirtą už studijas sumokėtos kainos kompensaciją, išsiunčiant pranešimą prašyme nurodytu asmens elektroninio pašto adresu.

Prašymo formą galite rasti čia: https://www.ku.lt/wp-content/uploads/2019/12/KK_prašymas_2020.pdf  

Daugiau informacijos suteiks Kristina Kaučikienė, tel. (8 5) 262 9626; kristina.kaucikiene@vsf.lt