LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Studijas baigė pirmoji KU bakalaurų laida pagal 3,5 metų programą

Studijas baigė pirmoji  KU bakalaurų laida pagal 3,5 metų programą

2017 m. žiemos sesijos metu bakalauro programos „Socialinė ekonominė geografija ir regionistika“ studijas baigė pirmoji KU geografų laida, kuri studijavo 3,5 metų (210 ECTS) Socialinės geografijos katedroje (dabar Viešojo administravimo ir Socialinės geografijos katedra).

2012 m. rudenį tuometinėje Socialinės geografijos katedroje atlikus bakalauro programos pertvarką, studijos buvo sutrumpintos iki 3,5 metų trukmės. 2013 m. rugsėjo mėn. įstojo 20 studentų, kurie 2017 m. sausio mėn. sėkmingai baigė studijas bei apgynė bakalauro baigiamuosius darbus.

Bakalauro programos sutrumpinimas – vienas iš veiksnių, kuris didina studijų patrauklumą, tačiau studentų ir absolventų apklausos duomenimis, 3,5 m. bakalauro studijos jiems yra intensyvios, ir kiek per trumpos, todėl studijų programos sutrumpinimas yra svarbus, tačiau ne pats svarbiausias veiksnys didinant programos patrauklumą. Svarbiausia – tai studijų programos sandara, praktikos ir absolventų profesinės karjeros galimybės.

Geografijos bakalaurai paruošė baigiamuosius darbus, kurių tematika susijusi su Klaipėdos miesto, Vakarų Lietuvos regiono ir Lietuvos socialine ekonomine geografija, Lietuvos regionų geografija, Europos transporto ir jūrų ūkio geografija. Bakalauro darbuose išskirtinis dėmesys teikiamas Klaipėdos miesto tyrimams. Studentai ruošia baigiamuosius darbus apie avaringumo geografiją, nusikalstamumo geografiją, transporto ir logistikos geografiją, jūrinių verslų geografiją. Šios tematikos integruojamos ir derinamos su įmonėmis, kuriuose studentai atlieka praktikas.

Dauguma absolventų planuoja tęsti studijas Visuomeninės geografijos magistrantūroje.