LT   |   EN      Mano KU   |   
Studentų vasaros praktikos Klaipėdos universitete
04-09-2017

Vasaros laikotarpis – darbymetis Klaipėdos universiteto Jūros mokslų ir technologijų centre. Vasarą apstu išvykų į Kuršių marias ir Baltijos jūrą, kurių metu yra imami vandens mėginiai, o po to jie analizuojami laboratorijose. Pagrindinė mokslinė veikla yra susijusi su tarptautinių projektų įgyvendinimu. Kiekvienais metais studentai turi galimybę į šias veiklas įsitraukti ir pasisemti papildomų žinių bei praktinių įgūdžių.

Šių metų birželio mėn. pradžioje Klaipėdos universiteto studentė Karolina Mukauskaitė bei Glazgo universiteto (Didžioji Britanija) studentas Petras Nasvytis prisijungė kaip praktikantai į mokslinių projektų BONUS BaltCoast ir H2020 EOMORES veiklas. Jie atliko socio-ekologinį tyrimą, kuriuo siekta įvertinti, kokie dar be mikrobiologinės taršos, t.y. dabartinio maudyklų vandens kokybės indikatoriaus, paplūdimių ir jų maudyklų veiksniai svarbūs Lietuvos pajūrio poilsiautojams.

Tyrimui vadovavo dr. Marija Kataržytė ir dr. Diana Vaičiūtė. Tyrimo metu buvo apklausti net 225 poilsiautojai ir nustatyta paplūdimių vandens mikrobiologinė tarša, chlorofilo a koncentracija bei kiti vandens rodikliai. Rezultatai parodė, kad poilsiautojai nei paplūdimių vandens, nei paplūdimių bendros kokybės puikiai nevertino, nors pagal Europos Sąjungos duomenis 85% visų Lietuvos maudyklų turi aukščiausios kokybės vandenį. Taip pat, poilsiautojai vandens „žydėjimą“ vertino lygiaverčiai svarbiu aspektu kaip ir mikrobiologinę taršą. Tyrimą planuojama pratęsti ir kitų metų vasarą.

Tyrimo rezultatai ir išvados