LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Studentų dėmesiui! Skelbiama paskolų sutarčių pasirašymo pradžia

Valstybinis studijų fondas informuoja, kad studentai, kuriems 2020 m. pavasario semestrą pasiūlyta sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, į kredito įstaigą „Swedbank“, AB dėl sutarčių sudarymo galės kreiptis nuo balandžio 16 d.

Siekdama užtikrinti tinkamą šalyje paskelbto karantino dėl koronaviruso infekcijos (COVID-19) sąlygų laikymąsi, kredito įstaiga iki balandžio 16 d. paskelbs, kokia tvarka studentai turės kreiptis į kredito įstaigą bei kokiu būdu bus pasirašomos valstybės remiamų paskolų sutartys. Studentų prašoma sulaukti šios informacijos ir tik tuomet pagal nustatytą tvarką kreiptis į kredito įstaigą.

Visą informaciją apie valstybės remiamų paskolų sutarčių sudarymą  studentai galės rasti kredito įstaigos „Swedbank“, AB interneto svetainėje www.swedbank.lt . Informacija bus teikiama ir trumpuoju telefonu 1884.

Primename, kad dėl valstybės remiamos paskolos sutarties sudarymo į kredito įstaigą „Swedbank“, AB gali kreiptis tik tie studentai, kurie 2020 m. pavasario semestrą pateikė Valstybiniam studijų fondui prašymą-anketą valstybės remiamai paskolai gauti ir yra įtraukti į patvirtintą studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašą.

Studentai gali pasitikrinti, ar yra įtraukti į minėtą sąrašą, prisijungę prie savo prašymo-anketos per Valstybinio studijų fondo informacinę sistemą „Paskola-3“ https://studentai.vsf.lt/studentai/

Atsižvelgiant į sudėtingą situaciją šalyje ir pritarus Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, planuojama, kad į kredito įstaigą „Swedbank“, AB studentai galės kreiptis ilgesnį laikotarpį, t.y. iki gegužės 31 d. (imtinai). Tokį pasiūlymą Lietuvos Respublikos Vyriausybei teiks ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Siekiant išvengti nesklandumų valstybės remiamų paskolų sutarčių pasirašymo laikotarpiu, studentai raginami nelaukti termino pabaigos ir dėl sutarčių sudarymo su kredito įstaiga susisiekti kuo anksčiau – nuo balandžio 16 d.

Visą informaciją galite rasti Valstybinio studijų fondo tinklapyje adresu www.vsf.lrv.lt