LT   |   EN      Mano KU   |   
Studentų dėmesiui: skelbiama pakartotinė pasirenkamųjų bendrųjų universitetinių studijų dalykų registracija 2019-2020 studijų metams 
08-05-2019

Mieli studentai,

pakartotinė pasirenkamųjų bendrųjų universitetinių studijų dalykų registracija 2019-2020 studijų metams vyks internete adresu https://web.liemsis.lt/kuis/stp_prisijungimas.

Registracijos pradžia – 2019 m. gegužės 9 d. pabaiga – 2019 m. gegužės 13 d.

PAKARTOTINAI registruojasi tie studentai, kurių pasirinktų dalykų grupės nesusidarė dėl per mažo pasirinkusiųjų skaičiaus bei studentai, kurie pagrindinės registracijos metu nespėjo užsiregistruoti.

Registracija vyks į šiuos dalykus:

Nuolatinėse studijose

(NL)

Nuolatinėse/sesijinėse studijose

(NL-S)

Ištęstinėse studijose

(IŠT)

Rudens semestre
S190B070 Lyderystė

B000B049 Visuomenės sveikata

H595B001 Rusų kalba A1 (1)

H530B001 Vokiečių kalba A1 (1)

S000B01U Sveikatos ugdymas S000B01N Muzikos terapija

 

Pavasario semestre
S000B713 Asmeninės karjeros valdymas

H000B272 Etika

H490B002 Ispanų kalba A1 (2)

H530B002 Vokiečių kalba A1 (2)

S190B070 Lyderystė

 

S190B070 Lyderystė