LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Studentų dėmesiui: paskolų sutarčių pasirašymas vyks nuo 2019 m. balandžio 4 d. iki 2019 m. gegužės 3 d.

Nuo 2019 m. balandžio 3 d. studentai prisijungę prie savo paskyros informacinėje sistemoje „Paskola“ (www.vsf.lrv.lt) gali pasitikrinti, ar jiems yra paskirta valstybės remiama paskola. Studentai, kuriems siūloma pasirašyti valstybės remiamų paskolų sutartis, taip pat bus informuoti asmeniškai.

Studentams , kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, dėl valstybės remiamų paskolų gavimo nuo 2019 m. balandžio 4 d. iki gegužės 3 d. turi kreiptis į kredito įstaigą – „Swedbank“, AB banką.

Atvykdamas į kredito įstaigą pasirašyti sutartį, studentas privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu valstybės remiamos paskolos sutartį pasirašo įgaliotas asmuo, jis turi pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą pasirašyti sutartį.

Kredito įstaiga turi teisę atsisakyti su studentu pasirašyti valstybės remiamos paskolos sutartį, paaiškėjus faktams apie studento ankstesnių skolinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą.

Paskolos gavėjas turi teisę raštu atsisakyti paskolos ar jos dalies.

Primename, kad studentai 2018-2019 s. m. rudens semestre sudarę valstybės remiamų paskolų sutartis metinei studijų kainai sumokėti iki š. m. liepos 1 d. turi nuvykti į banką ir pasirašyti prašymą išmokėti antrąją paskolos dalį. Nepateikus prašymo iki nustatyto termino, bus laikoma, kad studentas suteiktos paskolos atsisakė.

2018-2019 s. m. pavasario semestrą Valstybinis studijų fondas suteikė valstybės garantiją 1572 paskoloms už daugiau nei 1,6 mln. eurų.

Papildomą informaciją Jums suteiks:
Alina Adamonienė

Tel. +370 5 255 3371

alina.adamoniene@vsf.lt

www.vsf.lrv.lt